Novosti

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij

27.06.2011. | Darko Mihić PromovirajIspis

N A T J E Č A J za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacije, poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist elektrotehnike (univ.spec.el.) i poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist računarstva (univ.spec.comp.)

Na natječaj se mogu prijaviti:

 

  1. Pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili računarstva i ostvarili najmanje 300 ECTS bodova. Prosjek ocjena treba biti veći od 3,2 ili moraju biti među 30% najboljih studenata svoje generacije
  2. Pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili računarstva na drugim srodnim fakultetima u Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije s prosjekom većim od 3,2 ili su među 30% najboljih studenata svoje generacije
  3. Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu Osijek ili studij elektrotehnike i računarstva na jednom od tehničkih fakulteta u Hrvatskoj s prosječnom ocjenom većom od 3,2 ili biti među 30% najboljih studenata svoje generacije
  4. Pristupnici koji su završili diplomski studij matematike ili fizike s informatikom uz polaganje ispita razlike
  5. Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati magistri znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva koji su završili studij prema Zakonu o visokim učilištima ili drugim zakonima o visokom obrazovanju.
  6. Na ove se studije može odobriti upis magistrima znanosti iz drugih polja Tehničkih znanosti uz polaganje ispita razlike.

 

Za upis je potrebno priložiti:

 

-          prijava na natječaj

-          ovjerenu diplomu o završenom odgovarajućem  studiju

-          prijepis ocjena položenih ispita na završenim studijima

-          odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija ili izjavu pristupnika da studij plaća osobno

-          domovnicu

-          rodni list

-          dvije preporuke nastavnika i poslodavaca ukoliko je prosjek ocjena manji od 3,2.

 

Prijave se primaju u Studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana b.b., svakog radnog dana od objave natječaja do zaključno 09.09.2011. godine.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (031) 495-403 ili u studentskoj referadi Cara Hadrijana b.b.  

 

Obrazac prijave se nalazi na stranici: http://www.etfos.hr/poslijediplomski/obrasci

 

Prijavu s dokumentima treba poslati na adresu :

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK

Kneza Trpimira 2b

31000  OSIJEK

⇦ Nazad na pregled obavijesti