Novosti

Predavanje: Aktivne distribucijske mreže - Hrvoje Pandžić (FER Zagreb)

18.10.2016. | Ana Šokčević PromovirajIspis

Predavanje će se održati u četvrtak 20.10.2016. u 13:15h u okviru kolegija Analiza elektroenergetskog sustava (1. godina diplomskog studija elektrotehnike, smjer elektroenergetika, blokovi A i B) u dvorani 2-14 .

Sažetak predavanja:

U protekla dva desetljeća razvoj energetskih sustava značajno se ubrzava u tehnološkom, financijskom i zakonodavnom okviru. Promjene se promatraju kroz tri smjera: i) Automatizacija i digitalizacija sustava (engl. Smart Grid, Internet of Things); ii) Liberalizacija sustava, stvaranje konkurentskog tržišta energetskih usluga; iii) Integracija obnovljivih izvora energije. Distribucijski sustavi tradicionalno su koncipirani kao pasivne mreže unutar centralizirane strukture čija je osnovna funkcija distribucija električne energije iz nacionalne prijenosne mreže visokog napona do krajnjih korisnika na niskom naponu, odnosno potrošača. Automatizacijom elementa mreže, subvencioniranjem novih oblika proizvodnje električne energije te liberalizacijom tržišta energetskih usluga stvoreni su preduvjeti za daljnji razvoj distribucijskog sustava. U predavanju će se opisati novi sudionici u distribucijskoj mreži (fleksibilni potrošači, pametne kuće; električna vozila, punionice električnih vozila; toplinske pumpe, sustavi za klimatizaciju i ventilaciju; distribuirani proizvođači električne energije; stacionarni spremnici energije; mikromreže) i promjene u načinu pogona i planiranja distribucijskih mreža.

 

Biografija:

Hrvoje Pandžić je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER). Objavio je 15 radova u vodećim IEEE i Elsevier časopisima. Dobitnik je Državne nagrade za znanost 2014. godine te nagrade Vera Johanides Hrvatske akademije tehničkih znanosti 2015. godine. Vodi nekoliko domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata. U znanstvenom se radu bavi ekonomikom u energetici, spremnicima energije, integracijom obnovljivih izvora i električnih vozila te naprednim elektroenergetskim mrežama.

 

Svi kojima je tema zanimljiva su pozvani doći i poslušati!

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti