Novosti

Poziv na HKIE stručni skup

16.05.2013. | Željko Hederić PromovirajIspis

HKIE stručni skup: PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA NAZIVNIH IZMJENIČNIH NAPONA IZNAD 1kV (NN 105/10) Hrvatska  komora  inženjera  elektrotehnike organizira stručni skup za ovlaštene inženjere, projektante i vježbenike

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA NAZIVNIH IZMJENIČNIH NAPONA IZNAD 1kV    (NN 105/10)

 Vrijeme održavanja stručnog skupa: 

 petak, 17. svibnja 2013. od 09,00 – 17,00 sati
 
 Mjesto održavanja stručnog skupa:

ELEKTROTEHNIČKI  FAKULTET  OSIJEK

 Osijek, Cara Hadrijana bb - CAMPUS ( 2 kat )    

 

Predavači:      Miroslav Krepela, dipl.ing.el.

                       prof.dr.sc. Ivo Uglešić, dipl.ing.  

 

Raspored predavanja:

                     08,30 – 09,00 h – Prijava sudionika

                     09,00 – 17,00 h -  Predavanje, pauza za kavu i ručak

Polaznici stručnog predavanja ostvarit će pravo na 4 boda  regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (N.N. br. 24/08)
Polaznici skupa su pri ulasku u dvoranu dužni predočiti dokaz o izvršenoj uplati kotizacije, u protivnom neće moći prisustvovati predavanju.

doc.dr.sc. Željko Hederić
Prodekan za stručne studije

⇦ Nazad na pregled obavijesti