Laboratorij za VF mjerenja

 

Laboratorij za VF mjerenja

Laboratorij za VF mjerenja sastavnica je  Zavoda za komunikacije Fakulteta elektrotehnike, računartsva i informacijskih tehnologija u Osijeku.  VF elektromagnetsko zračenje (EM zračenje) jest neionizirajuće zračenje koje ima oblik samo-propagirajućih valova u mediju kroz koji se prostiru, a sastoji se od električne i magnetske komponente polja. Ovo zračenje ima znatnu energiju koja se pri interakciji sa materijom predaje toj materiji. Iznose ove energije koja se predaje biološkom tkivu zakonodavac je limitirao na vrijednosti koje su, prema postojećim saznanjima, neškodljive za ljudsko zdravlje. Stoga je važno kontrolirati izvore EM zračenja, mjerenjem u njihovom redovitom radu kao i izračunom, u trenutku ishodovanja dozvola za instaliranje novih izvora zračenja.  Osnovna djelatnost ovog laboratorija su mjerenje, proračun i procjena visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja u području visokih frekvencija. Laboratorij ima ovlaštenje Ministarstva zdravlja za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih visokofrekvencijskih polja: mjerenja jakosti elektromagnetskih polja u frekvencijskom području od 80 MHz do 2,5 GHz, proračuna i procjene jakosti ovih elektromagnetskih polja frekvencija od 100 kHz do 6 GHz, prema Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja  (NN 91/10), Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN  146/14), HRN EN 61566:2001 – Mjerenje izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima – Jakost polja u frekvencijskom području 100 kHz do 1 GHz (IEC 61566:1997; EN 61566:1997), EN 50383:2012 – Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems /110 MHz – 40 GHz).  Ovom svojom djelatnošću, Laboratorij obavlja aktivnosti šire društvene koristi zaštite zdravlja i života građana Republike Hrvatske.

Kontakti:

Laboratorij za VF mjerenja
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek

 Prostorija 3-23
VFlab@ferit.hr

Mr.sc. Anđelko Lišnjić, voditelj Laboratorija
Mob: 099 307 20 71
andjelko.lisnjic@ferit.hr

 

Doc.dr.sc. Vanja Mandrić Radivojević, voditelj za kvalitetu
Mob: 099 691 53 52
vanja.mandric@ferit.hr

 

Laboratorij za VF mjerenja nudi usluge ispitivanja sukladno zahtjevima slijedećih zakona i pravilnika, odnosno hrvatskih i europskih normi:

- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja  (NN  91/10);

- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN  146/14);

- HRN EN ISO/IEC 17025:2006 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija;

- HRN EN 61566:2001 – Mjerenje izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima – Jakost polja u frekvencijskom području 100 kHz do 1 GHz (IEC 61566:1997; EN 61566:1997);

- EN 50383:2012 – Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems /110 MHz – 40 GHz).