Laboratorij za VF mjerenja

Laboratorij za VF mjerenja je akreditirani laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanje (mjerenje, proračun i procjenu) visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja. Ova akreditacije potvrđuje neovisnost i kompetentnost laboratorija u pružanju usluga procjene i proračuna jakosti visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja frekvencija od 100 kHz do 6 GHz te mjerenja jakosti visokofrekvencijskih  elektromagnetskih polja u frekvencijskom području od 80 MHz do 2,5 GHz.  

Kontakti:

Laboratorij za VF mjerenja
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek - Prostorija 3-15
VFlab@etfos.hr

 

Doc.dr.sc. Slavko Rupčić, voditelj Laboratorija
Tel: 031 224 725
Mob: 091 224 6031
slavko.rupcic@etfos.hr

 

Doc.dr.sc. Mario Vranješ, voditelj za kvalitetu
Tel: 031 224 670
 mario.vranjes@etfos.hr

 

Laboratorij za VF mjerenja nudi usluge ispitivanja prema zahtjevima slijedećih zakona i pravilnika, odnosno hrvatskih i europskih normi:

- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja  (NN  91/10);

- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN  98/11);

- HRN EN ISO/IEC 17025:2006 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija;

- HRN EN 61566:2001 – Mjerenje izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima – Jakost polja u frekvencijskom području 100 kHz do 1 GHz (IEC 61566:1997; EN 61566:1997);

- EN 50383:2012 – Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems /110 MHz – 40 GHz).