Laboratorij za VF mjerenja

 

Laboratorij za VF mjerenja

Laboratorij za VF mjerenja sastavnica je  Zavoda za komunikacije Fakulteta elektrotehnike, računartsva i informacijskih tehnologija u Osijeku. 

VF elektromagnetsko zračenje (EM zračenje) je neionizirajuće zračenje koje ima oblik samo-propagirajućih valova u mediju kroz koji se prostiru, a sastoji se od električne i magnetske komponente polja. Ovo zračenje ima znatnu energiju koja se pri interakciji sa materijom predaje toj materiji. Iznose ove energije koja se predaje biološkom tkivu zakonodavac je limitirao na vrijednosti koje su, prema postojećim saznanjima, neškodljive za ljudsko zdravlje. Stoga je važno kontrolirati izvore EM zračenja, mjerenjem u njihovom redovitom radu kao i izračunom, u trenutku ishodovanja dozvola za instaliranje novih izvora zračenja.  Osnovna djelatnost ovog laboratorija su mjerenje, proračun i procjena elektromagnetskih polja u području visokih frekvencija.

Laboratorij je akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) po normi HRN EN ISO/IEC 17025/2007 za:

1. procjenu i proračun jakosti visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja u frekvencijskom opsegu od 100 KHz do 6 GHz i 

2. mjerenja jakosti visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 6 GHz 

Ovom svojom djelatnošću, Laboratorij obavlja aktivnosti šire društvene koristi zaštite zdravlja i života građana Republike Hrvatske.

Kontakti:

Laboratorij za VF mjerenja
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek

mr. sc. Anđelko Lišnjić, voditelj Laboratorija
mob: +385 99 307 20 71

andjelko.lisnjic@ferit.hr

izv. prof. dr. sc. Vanja Mandrić Radivojević, voditeljica za kvalitetu
vanja.mandric@ferit.hr

Prostorija 3-16
VFlab@ferit.hr

 

Laboratorij za VF mjerenja nudi usluge mjerenja, proračuna i procjene EM polja sukladno zahtjevima zakona i pravilnika, odnosno hrvatskih i europskih normi: 

HRN EN 61566:2001 (EN 61566:1997) točke 6.2 i 6.1.3;  

HRN EN 50413:2012 (EN 50383:2008) HRN EN 50413:2012/A1:2013 (EN 50413:2008/A1:2013) Točka A.1.2 ; 

HRN EN 50413:2012(EN 50413:2008) točka5.2, osim 5.2.5.4.1 i 5.2.5.4.3;

kao i prema vlastito razvijenom, verificiranom i validiranom postupku RU7-14-01, izd. 02 2019-07-17.

 

PODRUČJE AKREDITACIJE / SCOPE OF ACCREDITATION

Norma:    HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Standard: (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006)

više na http://www.akreditacija.hr

 

Br.

No.

 

Materijali/Proizvodi

Materials/Products

Vrsta ispitivanja/Svojstvo Type of test/Property Raspon/Range

 

Metoda ispitivanja

Test method

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvori visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja Sources of

high-frequency electromagnetic fields

Mjerenje jakosti polja u području: Measurement of field strenght in the range

30 MHz do/to 1 GHz

 

HRN EN 61566:2001 (EN 61566:1997) Točka/Clause 6.2

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Procjena i proračun jakosti polja u

području:

Estimation and calculation of field strenght in the range

100 kHz do/to 6 GHz

HRN EN 61566:2001 (EN 61566:1997) Točka/Clause 6.1.3

 

HRN EN 50413:2012 (EN 50383:2008)

HRN EN 50413:2012/A1:2013 (EN 50413:2008/A1:2013) Točka/Clause A.1.2

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Mjerenje električnog polja u opsegu: Measurement of electric field in the range

1 GHz do/to 6 GHz

Vlastiti postupak

In-house procedure

RU7-14-01, izd./Issue 02

2019-07-17

 

HRN EN 50413:2012 (EN 50413:2008) Točka/Clause 5.2, osim/except

5.2.5.4.1 i/and 5.2.5.4.3