Energetsko certificiranje

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek ovlašten je za provedbu energetskih pregleda i certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom od 2012. godine. Ovlaštenje je 2014. godine prošireno na područje javne rasvjete.

U Registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada FERIT je upisan pod registarskim brojem P-219/2012.

Dosadašnje iskustvo na području certificiranja obuhvaća više desetaka energetskih pregleda objekata pojedinačne površine i do 54603 m2, industrijskih objekata površine do 14000 m2 i sustava javne rasvjete s više od 30 pojnih točaka.

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek prepoznaje važnost energetskih pregleda u ispunjenju energetske politike i među prvima osigurava uvjete za ovlaštenje Ministarstva gospodarstva za energetske preglede velikih poduzeća.

U registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskog pregleda velikih poduzeća  FERIT je upisan  pod registarskim brojem Po-03/2016.

Tijekom energetskih pregleda provodimo neophodna mjerenja, a naši djelatnici su educirani za termografska ispitivanja i upoznati sa sustavom upravljanja energijom ISO 50001. Sve navedeno obavljamo u skladu s Metodologijom i važećim tehničkim normama.

Za sve informacije vezane uz energetske preglede i tehničke aspekte energetske učinkovitosti slobodno kontaktirajte Izv.prof.dr.sc. Hrvoja Glavaš