Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost

Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC lab) djeluje unutar Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Osnovne djelatnosti laboratorija su mjerenja niskofrekvencijskih magnetskih i električnih polja te mjerenja i nadzor kvalitete električne energije.

Mjerenja razine električnog i magnetskog niskofrekvencijskog (50 Hz) polja Laboratorij izvodi prema normi HRN IEC 61786 Mjerenje niskofrekvencijskih magnetskih i električnih polja s obzirom na izloženost ljudi – Posebni zahtjevi za instrumente i upute za mjerenja, a sukladno ograničenjima Pravilnika o zaštiti od elektromagenetskih polja Ministarstva zdravlja (NN 146/14). Za područje ispitivanja električnih i magnetskih polja niskih frekvencija Laboratorij je od strane Hrvatske akreditacijske agencije akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, te posjeduje i Rješenje o ovlaštenju Ministarstva zdravstva za obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih zračenja.

Mjerenja i nadzor kvalitete električne energije Laboratorij izvodi prema normi HRN EN 61000-4-30, Ispitne i mjerne tehnike -- Metode mjerenja kvalitete električne energije, a u skladu s ograničenjima norme HRN EN 50160, Naponske karakteristike električne energije iz javnih distribucijskih mreža.

 

Kontakt:

Voditelj Laboratorija: Izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić
Tel:      +38531224722
Mob:   +385912246051

 

Voditelj sustava upravljanja: Zorislav Kraus, dipl.inž.el.
Tel:      +38531224671
Mob:   +385912246016