O akademiji

Uvod

Posljednjih se godina Internet ustalio kao novi medij za razmjenu informacija globalnih razmjera koji unosi temeljite promjene u dosadašnji stil života, rada, zabave i učenja. Uz to, prednosti koje svakoj organizaciji donosi međusobno povezivanje informatičke opreme čine računalne mreže nezamjenjivim segmentom infrastrukture. Priprema naraštaja za informatički svjesno društvo uključuje obrazovanje o informacijskim tehnologijama, posebice o mogućnostima koje nude mrežne usluge Interneta, a polazna točka njihovog obrazovanja jesu osnovne i srednje škole dok je uloga veleučilišnih i sveučilišnih studija stečena znanja proširiti i produbiti primijenjeno odgovarajućoj struci.

Dovoljan broj stručnog kadra sposobnog za uspostavu i održavanje računalne infrastrukture, znači veću mogućnost primjene prednosti računalnih mreža u privredi, a zatim i u obrazovnim strukturama (školama i fakultetima) koje bi se u protivnom mogle susresti s poteškoćama praćenja i primjene informacijskih tehnologija.

Cisco akademija mrežnih tehnologija nudi provjereno uspješni sustav naobrazbe u području mrežnih tehnologija i predstavlja najlakši način obrazovanja potrebnog kadra, kao sastavni dio ili kao dopuna postojećem sustavu obrazovanja.

Prednosti Cisco akademije mrežnih tehnologija

Program CAMT od koristi je učenicima i studentima koji žele produbiti svoja znanja i steći više praktičnog iskustva u području računalnih mreža od onog koje nudi postojeći sustav naobrazbe. Sa završenim školovanjem kandidati posjeduju znanja koja im omogućavaju lakše zaposlenje.

CAMT sustav obrazovanja može se primijeniti kao program prekvalifikacije, a kao rezultat daje kandidate osposobljene za projektiranje, uspostavu i održavanje računalnih mreža kakve su potrebne školama, fakultetima, velikim i malim tvrtkama iz svih područja djelatnosti. Uvođenje programa Cisco akademije mrežnih tehnologija najlakši je način obrazovanja prijeko potrebnog stručnog kadra za mrežne tehnologije kojeg zahtjeva predstojeći proces informatizacije i umrežavanja državnih uprava i institucija.

CAMT - Cisco akademija mrežnih tehnologija

Cisco akademija mrežnih tehnologija je program obrazovanja u području mrežnih tehnologija nastao tijekom 1997. godine, koji je pokrenula i potpomaže tvrtka Cisco Systems. Do stvaranja programa je došlo jer se pokazalo da škole imaju problema s održavanjem donirane mrežne opreme i od uputa, preko tečajeva, preraslo je u formalni sustav obrazovanja. Danas je program Cisco akademije mrežnih tehnologija nadrastao svoje početke i sve više predstavlja partnerstvo između obrazovnih ustanova, industrije, državne uprave i neprofitnih organizacija u želji da se unaprijedi nastava i obuči dovoljno radne snage što zahtijeva brzi razvoj informacijske tehnologije i Interneta.

Koristi od programa

Koristi od programa su višestruke - polaznici dobivaju šansu za lakše zaposlenje, škole dobivaju priliku pružati obrazovanje iz područja pred kojim je velika budućnost, a istovremeno dobivaju ljude koji im trebaju za održavanje njihovih internih mreža, tvrtke dobivaju obrazovane i certificirane djelatnike, država dobiva podršku u nastojanjima da uvede informacijske tehnologije u škole i istovremeno manji broj nezaposlenih. Program je namijenjen učenicima srednjih škola, studentima veleučilišta i sveučilišta, te drugim osobama starijim od 16 godina zainteresiranim za mrežne tehnologije. Danas Cisco akademija mrežnih tehnologija obuhvaća više od 10.000 akademija u oko 150 zemalja svijeta s ukupno više od 400.000 polaznika.

Ustroj Cisco akademija mrežnih tehnologija

Sustav Cisco akademija mrežnih tehnologija organiziran je hijerarhijski. Za određeno područje postoje jedna ili više regionalnih akademija koje pokreću lokalne akademije. Kroz Centar za obuku predavača 
Cisco akademije (CATC - Cisco Academy Training Center), Cisco školuje predavače regionalnih akademija, tj. osposobljava ih za uspostavu i provedbu nastave u lokalnim akademijama. Cisco centar za obuku predavača je zadužen i za kontrolu kvalitete nastave u regionalnim Cisco akademijama.

Regionalna akademija

Regionalna akademija pruža potpunu podršku lokalnim akademijama, uključujući uspostavu učionica s potrebnom opremom i obrazovanje predavača. Također, zadužena je za osiguranje razine kvalitete obrazovanja u svakoj pojedinoj lokalnoj akademiji. Regionalna akademija može istovremeno biti i lokalna akademija i tada ima pravo obrazovanja krajnjih polaznika.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet je prva ovlaštena Regionalna Cisco akademija u Hrvatskoj. CARNet kao Regionalna akademija pruža potpunu podršku lokalnim akademijama, uključujući pomoć u uspostavi učionica s potrebnom opremom i izobrazbu predavača. Također, zadužen je za osiguranje razine kvalitete izobrazbe u svakoj pojedinoj lokalnoj akademiji.

Lokalna akademija

Lokalna akademija osigurava računalnu učionicu s dovoljnim brojem osobnih računala i Cisco komunikacijske opreme za obuku kandidata, bira nastavnike koje obučava regionalna akademija i obrazuje krajnje korisnike prema programu CAMT. Iako sve Lokalne Cisco akademije rade po istom nastavnom programu svaka akademija može prilagoditi program da najbolje odgovara njihovoj strukturi polaznika, infrastrukturi i njihovim planovima za budućnost.

Lokalna Cisco akademija na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku ustrojena je 2002. godine. Od 2006. godine program CCNA verificiran je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i upisuje se u radnu knjižicu kao program osposobljavanja za obavljanje poslova ''PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA''. Na Akademiji se uz program "CCNA Exploration" održava i nastava po programu "Fundamentals of Unix".