Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte

 
Voditeljica:
e-mail:mirela.glavas@ferit.hr
Telefon:  031 - 224-700
 
Administrativna tajnica:
e-mail: tihana.gusic@etfos.hr
Telefon:  031 - 224-660
 
Prostorija:  Prostorija 1 - 38 (Kneza Trpimira 2b)
 
Uredovno vrijeme: 
ponedjeljak - petak
od 08:00 do 15:00 sati
 

Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte, u suradnji s prodekanima, dekanom i službama Fakulteta, obavlja sljedeće djelatnosti:

- Uspostavljanje i potpora međunarodnoj suradnji Fakulteta na institucionalnoj razini
 
- Informiranje i educiranje djelatnika i studenata o mogućnostima međunarodne suradnje na svim razinama
 
- Ukazivanje na mogućnosti sudjelovanja i poboljšavanje sudjelovanja Fakulteta u međunarodnim inicijativama, istraživačkim i obrazovnim programima/projektima, te programima mobilnosti  
 
- Administrativna priprema, praćenje i analiza međunarodnih projekata, znanstvenih i stručnih projekata, te programa odlazne i dolazne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja