TETRACOM projekt (FP7)

Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek započela je 1. siječnja 2016. provedba projekta za prijenos tehnologije (TTP-Technology Transfer Project) pod nazivom "Prototip stanice računalnog vida za kontrolu kvalitete sirovih keramičkih pločica" (CVS- Computer Vision Station Prototype for Biscuit Tiles Quality Control) u okviru projekta TETRACOM (Technology Transfer in Computing Systems) iz Sedmog okvirnog programa (FP-7) Europske unije.

Na ovom TTP projektu obavlja se prijenos tehnologije i znanja s tvrtkom Keramika Modus d.o.o. iz Orahovice kao partnerom Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Partneri će surađivati kroz projekt TETRACOM radi razvoja, istraživanja i prijenosa tehnologije na prototipu stanice računalnog vida (CVS) za otkrivanje neispravnosti keramičkih pločica u stvarnom vremenu. Svrha ovog projekta je razvoj automatske stanice za vizualnu inspekciju biskvita ili sirovih pločica (prije postupka glaziranja). Glavni cilj ovog prijedloga je prijenos postojećeg prototipa (laboratorijski ispitanog) za industrijsku proizvodnju. Očekivani rezultati projekta su: otkrivanje neispravnosti na sirovim pločicama (biskvit), koje će smanjiti ukupne troškove proizvodnje i količinu neispravnih keramičkih pločica, povećanje kvalitete i pouzdanosti sustava kontrole kvalitete i smanjenje vremena za otkrivanje neispravnosti. Projekt će omogućiti otvaranje novog radnog mjesta sa spremom prvostupnika u kontroli kvalitete. Novi zaposlenik nadzirat će rad prototipa Stanice robotskog vida (CVS) i provjeravati ispravnost otkrivanja neispravnosti. Keramika Modus d.o.o. će projektu pridonijeti kroz angažman ljudskih potencijala i nabaviti ili izraditi potrebnu opremu za izradu prototipne stanice. Elektrotehnički fakultet Osijek organizirat će i koordinirati aktivnosti, specificirati opremu, raditi na razvoju kućišta za primjenu na proizvodnoj liniji, projektirati rasvjetu, primijeniti algoritme obradbe slike, obaviti funkcionalna ispitivanja prototipa vizualne stanice u laboratorijskim i industrijskim uvjetima i ispitivanje detekcije neispravnosti u industrijskim uvjetima.

Projekt završava 31. srpnja 2016. Ukupna vrijednost projekta je 40.000 eura, od čega polovinu sredstava daje partner iz industrije, a drugu polovinu financira projekt TETRACOM. Istraživački tim s Elektrotehničkog fakulteta Osijek vodi prof. dr. sc. Željko Hocenski, predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku, član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, IEEE, ACM, SICE i predsjednik Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE, a članovi tima su: dr. sc. Tomislav Matić, viši asistent i Ivan Vidović, mag. ing. računarstva, asistent, oba s istog zavoda. Članovi tima bili su uključeni u projekt CISEC (Colaborative Internationalization of Software Engineers in Croatia) iz programa TEMPUS u razdoblju od 2007. do 2009. godine. Sva trojica istraživača su i članovi udruge HIPEAC (European Network of Excellence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation), jedini iz Hrvatske uz članove s Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba. Očekuje se nastavak suradnje na projektu tijekom nekoliko godina u cilju osnivanja centara izvrsnosti iz područja računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije kroz planirani projekt TETRACOM 4.