Tempus projekti

TEMPUS (Trans - European Mobility Scheme for University Studies) je program namijenjen međusveučilišnoj suradnji zemalja Europske unije s zemljama partnerima iz regija Zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Tempus projekte predlažu hrvatska visoka učilišta u suradnji s visokim učilištima u zemljama članicama EU-a, koji zajednički osnivaju konzorcije za nacionalne ili regionalne projekte.

Program Tempus je jedinstven po tome što modernizaciji visokog školstva pristupa cjelovito. Tempus obuhvaća sve aspekte reforme visokog obrazovanja: od razvoja nastavnih programa, preko usavršavanja nastavnika do internacionalizacije sveučilišta kroz mobilnost i dugoročnu suradnju s partnerima na projektu. Pored toga Tempus obuhvaća i strukturne reforme u smislu upravljanja visokim učilištima i omogućava pomoć pri izradi strateške dokumentacije i primjene zakonodavnih propisa. Na taj način program Tempus priprema visoka učilišta za ulazak u Zajednički europski prostor visokog obrazovanja i intenzivniju međusveučilišnu suradnju kroz programe mobilnosti kao što je Erasmus.

Za program Tempus nadležna je Europska komisija u Bruxellesu tj. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu na čijim mrežnim stranicama možete pronaći sve informacije o programu. U zemljama koje sudjeluju u programu Tempus ustrojeni su nacionalni centri kao referentne točke za pojedinu zemlju.

Nacionalna Tempus kontakt točka nalazi se u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

 

TEMPUS projekti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

E-Laboratories for Physics and Engineering Education Project (E-Labs)
Suradnik s FERIT-a: izv.prof.dr.sc. Dean Vučinić
Trajanje projekta: 15.10.2011. – 14.10.2014.

Internacionalizacija i suradnja softverskih inženjera u Hrvatskoj - TEMPUS KISEK
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Željko Hocenski
Trajanje projekta: 01.09.2007. – 31.08.2009.

https://www.ferit.unios.hr/tempus/kisek/

Simulacije tržišta električne energije i analize za inženjersko obrazovanje - TEMPUS EMSA
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Srete Nikolovski
Trajanje projekta: 01.01.2007. – 31.12.2009.