Tempus projekti

TEMPUS (Trans - European Mobility Scheme for University Studies) je program namijenjen međusveučilišnoj suradnji zemalja Europske unije s zemljama partnerima iz regija Zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Program Tempus je utemeljen 1990. godine i financiran je u okviru programa PHARE. Program je prošao kroz različite promjene kao TEMPUS II, TEMPUS IIibis, TEMPUS III (2000-2006) i TEMPUS IV (2007-2013). U trećoj fazi programa Tempus uključila se i Republika Hrvatska 2000. godine. U tom periodu je odobreno niz projekata koji su doprinijeli reformi visokog obrazovanja na sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Tempus projekte predlažu hrvatska visoka učilišta u suradnji s visokim učilištima u zemljama članicama EU-a, koji zajednički osnivaju konzorcije za nacionalne ili regionalne projekte.

Program Tempus je jedinstven po tome što modernizaciji visokog školstva pristupa cjelovito. Tempus obuhvaća sve aspekte reforme visokog obrazovanja: od razvoja nastavnih programa, preko usavršavanja nastavnika do internacionalizacije sveučilišta kroz mobilnost i dugoročnu suradnju s partnerima na projektu. Pored toga Tempus obuhvaća i strukturne reforme u smislu upravljanja visokim učilištima i omogućava pomoć pri izradi strateške dokumentacije i primjene zakonodavnih propisa. Na taj način program Tempus priprema visoka učilišta za ulazak u Zajednički europski prostor visokog obrazovanja i intenzivniju međusveučilišnu suradnju kroz programe mobilnosti kao što je Erasmus.

Kako nije moguće istovremeno sudjelovati u oba programa (Tempus i Erasmus), Republika Hrvatska ne sudjeluje u programu Tempus od početka 2011. godine tj. od trenutka punopravnog sudjelovanja u Programu za cjeloživotno učenje i njegovom potprogramu Erasmus.

Ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije u srpnju 2013., opet se otvara mogućnost sudjelovanja u programu Tempus za hrvatske institucije. Šesti poziv za dostavu projektnih prijedloga za program Tempus IV (ujedno i posljednji prije uključenja programa Tempus u novi program Erasmus + za razdoblje 2014.-2020.) objavljen je krajem 2012. godine, odabrani projekti će se početi provoditi početkom 2014. godine.

Za program Tempus nadležna je Europska komisija u Bruxellesu tj. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu na čijim mrežnim stranicama možete pronaći sve informacije o programu. U zemljama koje sudjeluju u programu Tempus ustrojeni su nacionalni centri kao referentne točke za pojedinu zemlju.

Nacionalni Tempus ured Hrvatska djelovao je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta do 2005. godine, kada je prebačen u Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Od početka 2012. godine, u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije djeluje Nacionalna Tempus kontakt točka.

 

https://www.ferit.unios.hr/tempus/kisek/