CO-EFFICIENT - Collaborative framework for energy efficient SME systems

CO-EFFICIENT ima za cilj unaprjeđenje inovacija i već dostupne  tehnologije za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora u poslovanju i proizvodnim procesima malih i srednjih poduzeća na Mediteranu. Iskustva s prijašnjih projekata su pokazala kako mala i srednja poduzeća u usporedbi s velikim poduzećima sporo preuzimaju nova rješenja u području energetske učinkovitosti. Jedan od glavnih uzroka tome je nedovoljna komunikacija i suradnja između istraživačkog sektora i malih i srednjih poduzeća, što dovodi do nedovoljnog prijenosa tehnologije i znanja. Premisa na kojoj se projekt temelji jest da stvaranje trajnog partnerskog okvira za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih resursa koji povezuje mala i srednja poduzeća sa sektorom istraživanja i razvoja, kao i ostalim institucionalnim dionicima na području Mediterana, može potaknuti tu suradnju i unijeti važne biheviornalne i tehnološke promjene u području energetske učinkovitosti poslovanja i procesa proizvodnje. Partnerski okvir, koji će se primjeniti u svim partnerskim zemljama kroz uspostavu lokalnih inovacijskih laboratorija ili tzv. „Living lab“ pilot projekata, koordinirat će aktivnosti u svim partnerskim zemljama i nastojati aktivno uključiti istraživački sektor, mala i srednja poduzeća i ostale dionike u zajedničko kreiranje novih rješenja za učinkovitije korištenje energije u proizvodnim procesima.

Na navedenom projektu Elektrotehnički fakultet Osijek angažiran je za energetsko certificiranje u industriji.

Više o projektu na stranici: http://coefficient-project.eu/