Ostali međunarodni projekti

Ostali međunarodni projekti Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

IEEEmadC - Mobile Application Development Contest
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Josip Balen
Trajanje projekta: 01.09.2013. - 31.03.2014.

CO-EFFICIENT - Collaborative framework for energy efficient SME systems
Voditelj projekta:
Trajanje projekta: