Ostali međunarodni projekti

Ostali međunarodni projekti Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

IEEEmadC - Mobile Application Development Contest
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Josip Balen
Trajanje projekta: 01.09.2013. - 31.03.2014.

CO-EFFICIENT - Collaborative framework for energy efficient SME systems
Voditelj projekta:
Trajanje projekta:

National Competence centres in the framework of EuroHPC (EUROCC)
Oznaka projekta:    951732
Trajanje projekta:   1.9.2020. - 31.8.2022.                                                                                                                                      Ustanova koordinator: Universitat Stuttgart
 
Broj partnera:         34                                                                                                                                                                    Ustanova partner iz Hrvatske: SRCE (Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu)-Nacionalni centar kompetencija za računarstvo visokih performansi                                                                                                                                                    Uloga FERIT-a: Član konzorcija hrvatskih institucija uključenih u provedbu projekta u ulozi trećih strana, a čiji je predstavnik SRCE u ulozi partnera na projektu  
Izvor financiranja:  Obzor 2020