IPA 4 - U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada

Tečaj projektnog menadžmenta za članove projektne grupe održan na ETFOS-u

12.10.2012. | shozicPromovirajIspis

Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 11. listopada 2012. održan je tečaj EU projektnog menadžmenta u sklopu projekta "U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada" za članove projektnog tima. Tečaj su vodile koordinatorice projekata Tihana Pekanov i Maja Galić iz Poduzetničkog inkubatora BIOS, koji je ujedno i partner projekta.
⇦ Nazad na pregled obavijesti