IPA 4 - U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada

Zahtjev za odobrenje pozitivnog stručnog mišljenja

08.11.2012. | shozicPromovirajIspis

Dana 07.11.2012.godine je Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih poslan zahtjev za odobrenje pozitivnog mišljenja za program usavršavanja za poslove dizajnera/ice i programera/ke aplikacija za mobilne uređaje koji treba biti verificiran u sklopu odobrenog projekta.
⇦ Nazad na pregled obavijesti