IPA 4 - U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada

POZIV za prijavu na edukaciju "Razvoj mobilnih aplikacija"

Elektrotehnički fakultet Osijek provodi projekt pod nazivom "U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada". Projekt je odobren u sklopu Programa IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala, grant sheme "Unaprijeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih...

02.01.2013. | shozicPromoviraj

Zahtjev za odobrenje pozitivnog stručnog mišljenja

Dana 07.11.2012.godine je Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih poslan zahtjev za odobrenje pozitivnog mišljenja za program usavršavanja za poslove dizajnera/ice i programera/ke aplikacija za mobilne uređaje koji treba biti verificiran u sklopu odobrenog projekta. ...

08.11.2012. | shozicPromoviraj

Održana uvodna konferencija projekta U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada

Uvodna konferencija novog projekta Elektrotehničkog fakulteta Osijek U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada Dana 06.studenog na Elektrotehničkom fakultetu Osijek uspješno je održana uvodna konferencija projekta "U korak s globalnim trendovima za...

08.11.2012. | shozicPromoviraj

Hrvatski zavod za zapošljavanje kao ugovorno tijelo održalo provedbenu radionicu u Zagrebu

Dana 15.listopada 2012.godine održana je provedbena radionica za korisnike bespovratnih sredstava u sklopu programa IPA IV – Razvoj ljudskih resursa, grant sheme Dugotrajno nezaposlene visokoobrazovane osobe. U sklopu tog javnog poziva odobreno je ukupno sedam projekata u razini Republike...

16.10.2012. | shozicPromoviraj

Tečaj projektnog menadžmenta za članove projektne grupe održan na ETFOS-u

Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 11. listopada 2012. održan je tečaj EU projektnog menadžmenta u sklopu projekta "U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada" za članove projektnog tima. Tečaj su vodile koordinatorice projekata Tihana Pekanov i Maja...

12.10.2012. | shozicPromoviraj