IPA 4 - Jačanje položaja žena na tržištu rada

SWP na Sajmu poslova

04.11.2014. | Jelena Vlaović PromovirajIspis

Dana 29. listopada 2014. godine održan je Sajam poslova u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. Sajam je organizirao HZZ Osijek kako bi se omogućio kontakt nezaposlenih osoba, poslodavaca i ostalih koji se nalaze na tržištu rada. Na štandu Elektrotehničkog fakulteta Osijek nalazili su se i promotivni materijali projekta "Jačanje položaja žena na tržištu rada" kako bi se nezaposlene inženjerke informirale o poduzetničkim radionicama koje se organiziraju u sklopu projekta. Na štandu su se također nalazili i letci za tehničke radionice kako bi se srednjoškolke koje posjete sajam informirale i prijavile na tehničke radionice.

⇦ Nazad na pregled obavijesti