IPA 4 - Jačanje položaja žena na tržištu rada

Prva radionica Poduzetničke vještine

22.10.2014. | Jelena Vlaović PromovirajIspis

Radionica Poduzetničke vještine održana je od 14. do 16. listopada 2014. godine u Centru za poduzetništvo. Radionica se održala u tri termina, a sastojala se od pet povezanih cjelina:

Prezentacijske i komunikacijske vještine - cilj je ovog predavanja pružiti polaznicama znanje o govorničkim vještinama, vlastitom prezentiranju, te prezentiranju svojih proizvoda, usluga i ideja. Polaznice usvajaju tehnike koje su usmjerene na svladavanje treme, procjenu slušatelja, uspostavljanje dobrog odnosa sa slušateljima, aktivno slušanje te upoznavanje karakteristika dobrih govornika.

Prodajne vještine - cilj ovog predavanja je osposobiti polaznice za usvajanje osnovnih koraka uspješne prodaje, otvaranje pozitivne komunikacije, uspješno provođenje alata prodaje, rješavanje prigovora kao i praćenje konkurencije. Tijekom seminara polaznice će dobiti konkretne prijedloge o tome što učiniti kada kupac kaže „ne“ odnosno kako ga potaknuti da kaže „da“. Ovaj seminar ima za cilj osposobiti polaznice na veću proaktivnost u funkciji uspješne prodaje.

Timski rad – cilj ovog predavanja je osposobiti polaznice za uspješan rad u timovima i upravljanju timovima i predstaviti im važnost timskog rada kroz sposobnost brzog prilagođavanja novonastalim situacijama, privrženosti i odanosti između članova tima, menadžmenta i organizacije u cjelini, povećanom motiviranošću te bolje komunikacije i međuljudskih odnosa.

Delegiranje – cilj ovog predavanja je upoznati polaznice sa pojmom važnosti delegiranja i osnovnim prednostima delegiranja kao što su razvijanje sposobnosti i kapaciteta svih zaposlenika,demonstriranje povjerenja u suradnike, povećanje efikasnosti i poboljšavanje procesa odlučivanja.

Poslovno komuniciranje - cilj ovog predavanja je osposobiti polaznice za uspješno snalaženje u osobnim i poslovnim pregovaračkim situacijama. Radionica obuhvaća teme vezane uz prepoznavanje uzroka i načina učinkovitog rješavanja konflikta, prepoznavanje i uporabu različitih pregovaračkih stilova ovisno o pregovaračkoj situaciji, pozicijsko pregovaranje zasnovano na autoritetu i moći te principijelno pregovaranje koje počiva na interesima, kriterijima i mogućnostima za obje strane. Poseban modul razvijen je kao skup savjeta za pregovaranje u osobito teškim situacijama.

⇦ Nazad na pregled obavijesti