IPA 4 - Jačanje položaja žena na tržištu rada

5. sastanak projektnog tima

28.03.2014. | Jelena Vlaović PromovirajIspis

Dana 27. ožujka u 13:30 održan je sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Dana 27. ožujka u 13:30 održan je sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Na sastanku je utvrđena agenda za nadolazeće motivacijsko predavanje u III. gimnaziji Osijek, te je utvrđen točan datum prvog motivacijskog predavanja- 2. travnja 2014. godine u 13:00 sati. Na sastanku je također dan trenutni status svih nabava.
⇦ Nazad na pregled obavijesti