IPA 4 - Jačanje položaja žena na tržištu rada

Kick-off sastanak za okrugli stol

04.04.2014. | Jelena Vlaović PromovirajIspis

Dana 3. travnja održan je prvi sastanak projektnog tima i kolegica iz srednjih i osnovnih škola na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Dana 3. travnja održan je prvi sastanak projektnog tima i kolegica iz srednjih i osnovnih škola na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Na sastanku je dogovorena preliminarna agenda okruglog stola te su utvrđeni rokovi dostave koncepata radova i samih radova za zbornik okruglog stola. Također se razgovaralo o ključnim temama koje će okrugli stol pokrivati te o sudionicima i gostima koji će biti pozvani na okrugli stol.
⇦ Nazad na pregled obavijesti