IPA 2 - Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja

Završna konferencija projekta Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja

20.06.2014. | Sonja Bošnjak PromovirajIspis

Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek dana 23. lipnja 2014. godine održat će se završna konferencija projekta Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja odobrenog u sklopu trećeg poziva IPA prekograničnom programa Mađarska - Hrvatska.

Na završnoj konferenciji bit će prezentirane dosadašnje aktivnosti i rezultati provedbe projekta odobrenog u sklopu IPA  prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska.  Projekt je s provedbom započeo 01.ožujka 2013. godine, a završava 30. lipnja 2014. godine. Glavna tema koju će obrađivati predavanja završne konferencije približit će poduzete korake i aktivnosti u razvoju konfiguracije optimalnog fotonaponskog sustava za klimatske uvjete prekograničnog područja te istraživanje utjecaja fotonaponskih sustava na elektroenergetski sustav, ekonomiju i okoliš. Cijenjeni gosti konferencije s Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Elektrotehničke i prometne škole Osijek sa sudionicima konferencije podijeliti će svoja iskustva. Domaćini i sudionici konferencije su predstavnici projektnih partnera Elektrotehničkog fakulteta Osijek kao nositelji projekta i predstavnici Centra za regionalna istraživanja u Pečuhu, Mađarske akademije za znanost kao partnera projekta. 

⇦ Nazad na pregled obavijesti