IPA 2 - Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja

Održana završna konferencija projekta Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja

26.06.2014. | Mario Primorac PromovirajIspis

Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek dana 23. lipnja 2014. godine održana je završna konferencija projekta Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja, odobrenog u sklopu trećeg poziva IPA prekograničnom programa Mađarska - Hrvatska.

Konferenciju je svečano otvorio prof.dr.sc. Drago Žagar, dekan Elektrotehničkog fakulteta Osijek, a sve nazočne pozdravili su zamijenik gradonačelnika Denis Ambruš i dožupan Osječko - baranjske županije Dragan Vulin. Na završnoj konferenciji koordinator projekta izv.prof.dr.sc. Denis Pelin predstavio je provedene aktivnosti na projektu.  Projekt je s provedbom započeo 1.ožujka 2013. godine, a završava 30. lipnja 2014. godine. Glavna tema koju su obrađivala predavanja završne konferencije približila su poduzete korake i aktivnosti u razvoju konfiguracije optimalnog fotonaponskog sustava za klimatske uvjete prekograničnog područja te istraživanje utjecaja fotonaponskih sustava na elektroenergetski sustav, ekonomiju i okoliš. Cijenjeni gosti konferencije s Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada prof.dr.sc. Katić i izv.prof.dr.sc. Branka Nakomčić - Smaragdakis podijelili su svoja iskustva u radu s fotonaponskom elektranom koja se nalazi na krovu zgrade Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Dok su predstavnici Elektrotehničke i prometne škole Osijek sa sudionicima konferencije podijelili svoja iskustva s uspješno provedenih projekata iz područja obnovljivih izvora energije ( solarni električni automobil, zelene vještine za elektrotehniku i strojarstvo). Domaćini i sudionici konferencije su predstavnici projektnih partnera Elektrotehničkog fakulteta Osijek kao nositelji projekta i predstavnici Centra za regionalna istraživanja u Pečuhu, Mađarske akademije za znanost kao partnera projekta. Članovi timova su prezentirali rezultate svojih istraživanja, te je u završnom predavanju prof.dr.sc. Damir Šljivac predložio optimalni fotonaponski sustav za prekograničnu regiju s obzirom na tehnički i ekonomski pristup, te pristup s obzirom na zaštitu okoliša.

⇦ Nazad na pregled obavijesti