Novosti i događanja

Najava međunarodnog natječaja za istraživačke projekte CHANSE

02.03.2021. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Obavještavamo Vas da će 9. ožujka 2021. konzorcij CHANSE (_Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe_) objaviti natječaj za međunarodne istraživačke projekte "_Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age__".  Najavu natječaja i Upute za hrvatske prijavitelje na ERA-NET projekte možete pronaći na https://hrzz.hr/najava-medunarodnog-natjecaja-za-istrazivacke-projekte-chanse/

Prilikom objave natječaja bit će objavljeni i posebni nacionalni uvjeti za Chanse natječaj.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti