Novosti i događanja

Objavljen Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020.

08.06.2020. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini.

Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama.

Odabrane projekte Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju do 60 %, odnosno do najviše 75 % sufinanciranja za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Na LIFE program mogu se prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020. možete pronaći na poveznici, odnosno Internet stranici Ministarstva zaštite okoliš i energetike: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/objavljen-javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-life-projekata-2020/.

⇦ Nazad na pregled obavijesti