Novosti i događanja

Europski fond za regionalni razvoj objavio je natječaj "Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena"

12.07.2019. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Predmet Poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj.

 

Svrha (cilj) Poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća.

Potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za minimalno jedan od sektora koji je u Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: Sedmo nacionalno izvješće) identificiran kao:

  • ranjivi sektor i/ili
  • transverzalni sektor.

Dodatno, primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama moraju doprinijeti barem jednoj preporuci za buduća istraživanja koja su navedena u poglavlju 6.2. Sedmog nacionalnog izvješća, u odjeljcima „Procjena potrebnih podataka i smjernice za znanstvena istraživanja“. U navedenom poglavlju preporuke za buduća istraživanja navode se za svaki pojedini ranjivi sektor i transverzalni sektor.

 

Prijavitelji i partneri u sklopu ovog Poziva su organizacije za istraživanje i širenje znanja (istraživačke organizacije) i/ili istraživačke infrastrukture.

 

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku na stranicama http://efondovi.mrrfeu.hr 

 

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 23. rujna 2019. godine.

 

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 31. ožujka 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv.

⇦ Nazad na pregled obavijesti