Novosti i događanja

HRZZ - Izmjene natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04 i „Istraživački projekti“ IP-2019-04

28.03.2019. | Mirela Glavaš PromovirajIspis


Upravni je odbor odlukom Klasa: 120-02/19-02/09, Ur.broj: 63-02/01-19-1 odobrio produljenje roka za prijavu na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, UIP-2019-04 te produljenje roka za prijavu na natječaj „Istraživački projekti“, IP-2019-04, do 24. svibnja 2019. godine (13:00 CET).
 
Osim toga, Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost je na svojoj 133. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donio odluku Klasa: 120-02/19-02/08, Ur.broj: 63-02/01-19-5 kojom se odobrava izmjena natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04 u dijelu koji se odnosi na postotak radnog vremena voditelja projekata i podršku matične ustanove. Sukladno predmetnoj odluci, voditelj projekta svome projektu mora posvetiti minimalno 55% svoga radnog vremena.
 
Nadalje, Upravni je odbor Hrvatske zaklade za znanost na svojoj 134. sjednici održanoj 12. travnja 2019. godine donio odluku Klasa: 120-02/19-02/09, Ur.broj: 63-02/01-19-1 kojom se odobrava izmjena natječaja „Uspostavni istraživački projekti“, UIP-2019-04 te izmjena natječaja „Istraživački projekti“, IP-2019-04 u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje poslijedoktoranada.
Sukladno gore navedenoj odluci, maksimalno trajanje financiranja plaće poslijedoktoranda iz Državnog proračuna, odnosno HRZZ sredstava, ne smije biti duže od ukupno četiri godine. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina.
Na natječaju IP-2019-04 i UIP-2019-04 pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom projektu najviše do dvije godine. Ako je poslijedoktorand prethodno bio zaposlen na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, ukupno razdoblje financiranja plaće ne smije biti duže od četiri godine, uključujući zaposlenje u sklopu projekta IP-2019-04 ili UIP-2019-04. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.
Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta (tj. na dva različita projekta).
Poslijedoktorand čija je plaća financirana do najviše dvije godine na jednom projektu na natječaju IP-2019-04 i UIP-2019-04  može biti financiran na još jednom HRZZ projektu za razdoblje do najviše dvije godine tako da ukupno razdoblje financiranja ne prelazi četiri godine.
 
U slučaju dodatnih pitanja molimo da se obratite na e-mail adrese istrazivacki@hrzz.hr ili uspostavni@hrzz.hr                         
 
Izmjene natječaja te upute s primjerima u vezi sa zapošljavanjem.
⇦ Nazad na pregled obavijesti