Novosti i događanja

Objavljen natječaj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za potpomaganje zakladnih aktivnosti za 2019. godinu

14.01.2019. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Čiji je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske.

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

  •  izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,
  •  organiziranje znanstvenih skupova,
  •  razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,
  •  otkup umjetnin

Utemeljitelji su: Hrvatski sabor, Privredna banka d.d., Grad Rab, obitelj Torbar, Zagrebački velesajam, obitelj dr. G. i F. VerbičŠkolska knjiga d.d., INA industrija nafte, Pliva d.d., Grad Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Dragutin Tadijanović, Zagrebačka banka d.d., Stipan Bilić-Prcić

Proračun natječaja: 1.000.000,00 kuna.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni prijave predlagatelja (dobitnika do godine 2017.) koji do dana objave ovog Natječaja nisu ispunili obvezu dostave izvješća prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli pomoći Zaklade Akademije.

Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.

Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade Hrvatske akademije https://zaklada-hazu.hr/ .

 

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 19. veljače 2019. na adresu:

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,                                                                                                                                          Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb                                                                                                                                                      RAVNATELJICA ZAKLADE PREDSJEDNIK UPRAVNOG                                                                                                                                      ODBORA ZAKLADE                                                                                                                                                                                            Marina Štancl, dipl. iur., v. r.           Akademik Velimir Neidhardt, v. r.

 

 

 

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti