Novosti i događanja

Otvoren je natječaj Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“.

08.01.2019. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Svrha Programa je prijenos znanja i privlačenja ulaganja u sustav znanosti RH te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju domaćih i znanstvenika iz dijaspore. Konačni cilj Programa je poticanje zapošljavanja znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere i umrežavanje sa znanstvenicima u dijaspori. Također, razvijaju se i osnažuju kompetencije za sudjelovanje u natječajima europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31.5.2023. godine (planirani je početak projekata rujan/listopad 2019. godine) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere.

Financirat će se provođenje znanstvenog istraživanja, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi.

Datum raspisivanja natječaja: 3. siječnja 2019.

Rok za prijavu: 28. veljače 2019. do 13:00 (CET)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Proračun natječaja: 42.500.000,00 kuna

Trajanje financiranja projekata: najmanje 3 godine, najdulje do 31. 5. 2023.

Okvirni početak projekata: rujan/listopad 2019. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

 Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).

EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Napomena: Dostupne su nove verzije natječajne dokumentacije. Izmjene u odnosu na natječajnu dokumentaciju objavljenu 2. studenoga 2018. godine odnose se na sljedeće:

  • Produljenje trajanja financiranih projekata s prethodno planiranog 31. prosinca 2022. godine na 31. svibnja 2023. godine.
  • Izmjena formulacije iz Natječaja za prijavu projektnih prijedloga, str. 4. „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj ne može biti voditelj ili suvoditelj niti jednog UKF ili HRZZ projekta koji je u tijeku.“ u sljedeću formulaciju: „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj može biti voditelj, suvoditelj ili suradnik na najviše jednom UKF ili HRZZ projektu koji je u tijeku.“.
  • Vezano uz pravilo o mogućem sudjelovanju na najviše dva projekta istovremeno i dalje vrijedi iznimka za projekte koji završavaju u 2019. godini uz izmjenu datuma završetka provedbe s 30. lipnja 2019. godine na 31. kolovoza 2019. godine.
  • Produljenje roka za zapošljavanje doktoranda sa šest na devet mjeseci od početka projekta.
  • Dodana je napomena da je plaća doktoranada prihvatljiv trošak od trenutka upisa na doktorski studij, sukladno pravilima ESF-a.
  • Sukladno odluci provedbenih tijela ESF-a neizravni se troškovi obračunavaju prema fiksnoj stopi od 5% ukupno planiranih troškova osoblja.

Natječajna i prijavna dokumentacija dostupne su na web stranici zaklade: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53 .

 Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu znanstvena.suradnja@hrzz.hr. Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

⇦ Nazad na pregled obavijesti