Novosti i događanja

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

26.11.2018. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“.

Svrha poziva je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Raspoloživost sredstava: 45.600.000,00 kn

Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu je 9.120.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta obzirom da se putem ovog Poziva sredstva ne dodjeljuju za državnu potporu.

Rok za prijavu: 13.01.2019.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata: – izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnja postojeće IRI infrastrukture ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja; – opremanje objekata istraživačke infrastrukture;
  • Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  • Angažiranje osobe od strane prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), ukoliko je primjenjivo.
  • Upravljanje projektom (administrator projekta)
  • Informiranje i vidljivost
  • Ostale aktivnosti projekta: revizija projekta; provedba horizontalnih načela; usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Natječajna dokumentacija i detalji poziva dostupni su na linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/priprema-iri-infrastrukturnih-projekata-2/

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti