Novosti i događanja

Objavljen Interni natječaj Sveučilišta za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata

16.04.2018. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je s ciljem jačanja znanstveno istraživačkih i umjetničko istraživačkih aktivnosti sukladno strateškim ciljevima 2, 3 i 41 Strategije Sveučilišta raspisalo interni natječaj za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata.

Ciljevi natječaja:

· poticanje suradnje između sastavnica sveučilišta i formiranje interdisciplinarnih istraživačkih grupa 

· jače uključivanje doktoranata u istraživački rad te poticanje istraživanja mladih istraživača

· jačanje suradnje s gospodarstvom

 

Rok za prijavu: 7. svibnja 2018.

Ukupni fond: 1.500.000,00 kuna

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Okvirni početak projekta: rujan 2018.

 

Kategorije projekata:

1. Interdisciplinarni istraživački projekti – projekti dvije ili više sastavnica

odnosno projekti u najmanje dva područja ili polja znanosti – vrijednost

pojedinačnog projekta do 100.000,00 kn

2. Istraživački projekti – obavezno uključivanje doktoranata s doktorskog studija

– vrijednost pojedinačnog projekta do 60.000,00 kn

3. Projekti s gospodarstvom – sufinanciranje iz gospodarstva najmanje 40% -

sufinanciranje iz sredstava sveučilišta do 50.000,00 kn

4. Projekti mladih istraživača – posdoktoranti i znanstvenici u zvanju docenta ne

duže od dvije godine – vrijednost pojedinačnog projekta do 50.000,00 kn

 

Detaljnije informacije o natječaju i prijavni obrazac dostupni su ovdje.

⇦ Nazad na pregled obavijesti