Novosti i događanja

Objavljeni natječaji u sklopu programa Europa za građane 2014-2020

09.02.2018. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za sve cjeline:

(1.) Europsko sjećanje (do 100.000 EUR)

(2.) Demokratski angažman i građansko sudjelovanje (od 25.000 EUR do 150.000 EUR (ovisno o mjeri)), a koji uključuje mjere:

       2.1. Bratimljenje gradova,

       2.2. Umrežavanje gradova te

       2.3. Projekte civilnog društva.

Rok za prijavu za sve cijeline je 1. ožujka do 12 sati. Drugi rok za cijeline 2.1. Bratimljenje gradova i 2.2. Umrežavanje gradova je 3. rujna 2018.

Više informacija o natječajima dostupno je na sljedećoj poveznici.

⇦ Nazad na pregled obavijesti