Novosti i događanja

Natječaj_HRZZ_Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

10.11.2017. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za Potporu istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća.

Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.

Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.

Ukratko o natječaju:

- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja: 31. listopada 2017.

Rok za prijavu: 30. studeni 2017. do 13:00

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Ukupan proračun programa: 1.000.000,00 kuna.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 Eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.

Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.

Okvirni kraj vrednovanja: siječanj 2018. godine.

Prijavna i ostala pripadna dokumentacija dostupna je na linku http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=53 (ispod natječaja za Istraživačke projekte).

⇦ Nazad na pregled obavijesti