Novosti i događanja

Otvoren poziv za dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u znanost i inovacije" - 1. poziv

06.07.2017. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u znanost i inovacije" -  1. poziv. 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.6.2017. do 02.10.2017.

Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Predmet poziva: Ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora kroz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije. Ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3 (Strategija pametne specijalizacije) doprinijet  će inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. U širem smislu, intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenog sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovom preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000,00 kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpore Europskog fonda za regionalni razvoj) koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 HRK.

Poveznica na kojoj je dostupna dokumentacija za prijavu na Poziv: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1421

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti