Novosti i događanja

Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

27.12.2016. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Objavljen je natječaj za dostavu projektnih prijedloga "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva (OCD-a) i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja" i otvoren je do 28. 02. 2017. godine.  

Specifični ciljevi ovog Poziva su:
1. Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama;
2. Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Trajanje projekata: 12 - 24 mjeseca

Financiranje: 100%

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn.

Napomene: vijednost kupnje opreme ne smije premašiti 30% svih prihvatljivih troškova projekta. Ukoliko je planirana kupnja opreme i adaptacija prostora, navedeni ukupni troškovi ne smiju zajedno premašiti 40% svih prihvatljivih troškova projekta. 

Isplata predujma u visini od 40%. 

Cjelokupna natječajna dokumentacija nalazi se na linku: 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1321

⇦ Nazad na pregled obavijesti