Novosti i događanja

Otvoren Javni poziv za program Provjere inovativnog koncepta (PoC6)

16.11.2015. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavljuje JAVNI  POZIV iz Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) za podnošenje projektnih prijedloga za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno poduzetničkih projekata kroz PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA  – „PoC“

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za sufinanciranje pretkomercijlanih aktivnosti inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata koji se nalaze  početnoj fazi razvoja novih, proizvoda, usluga i tehnoloških procesa prema procedurama Programa provjere inovativnog koncepta.

2. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA

Prioritet ovog  javnog poziva je putem ciljane potpore malim i srednje velikim gospodarskim subjektima te znanstvenicima i istraživačima zaposlenim u javnim znanstveno-istraživačkim organizacijama omogućiti lakši i brži razvoj inovativnog projekta do iduće faze u postupku pred- komercijalizacije.

Ciljevi ovog javnog poziva su:

 • Omogućiti poduzetnicima financiranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi razvoja i komercijalizacije.
 • Povećanje broja inovativnih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa
 • Smanjiti vrijeme i rizike od faze preliminarnog istraživanja inovativnog koncepta do razvoja i komercijalizacije proizvoda
 • Omogućiti stvaranje novih na znanju utemeljenih poduzeća s potencijalom i sposobnosti za rast i razvoj
 • Stvoriti temelje za otvaranje „spin-off“  poduzeća sa sveučilišta i znanstvenih instituta odnosno pomoći znanstvenicima i istraživačima plasirati svoje ideje i izume iz laboratorija na tržište.
 • Kreiranje zalihe kvalitetnih inovativnih projekata s visokom razinom spremnosti za daljnji razvoj tehnologije i komercijalizaciju

3. PoC PUBLIC-PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Projekti koji će se financirati iz Programa moraju pripadati barem jednoj od navedenih kategorija s time da se naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:

 • Izrada prototipa
 • Demonstracija tehničke izvedivosti
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti kao što su:

 • Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study)
 • Izrada koncepta i strategije za nastavak razvoja ili pripreme za komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

Dodatne prihvatljive aktivnosti ne smiju prelaziti 10 % ukupnog iznosa koji se dodjeljuje iz Programa PoC.

Aktivnosti koje se neće sufinancirati Programom su sve aktivnosti koje se odnose na razvoj samog proizvoda i komercijalizaciju.

4. INTENTZITET I VRSTA POTPORE

Programom se sufinaciraju prihvatljive projektne aktivnosti bespovratnim sredstvima od min 35.000 kn do max.350.000 kn u trajanju od 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta uvećava se za iznos vlastitog sufinanciranja na koje nema ograničenja maksimalnog iznosa.

Program pokriva do 90 % prihvatljivih troškova projekta pri čemu minimalni iznos. Ostatak od 10% prihvatljivih troškova natjecatelj je dužan osigurati iz vlastitih ili drugih izvora sredstava.

5. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

PRETPRIJAVA – rok za predaju je od 16.11.2015. od 12:00 h do 30.11.2015. do 16:00h.

Pretprijava se smatra predanom klikom na „Pošalji“ u on-line sustavu te je kao takva automatski vidljiva  odabranom „Prepoznatom centru“.

Natjecatelji čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra mogu krenuti u proces pisanja prijave. Prepoznati centar ima krajnji rok da sve pretprijave evaluira do 11.12.2015.

PRIJAVA – rok za predaju je do 15.01.2016. do 16:00h.

Prijava se smatra predanom klikom na „Pošalji“ u on-line sustavu te je kao takva automatski vidljiva  odabranom „Prepoznatom centru“. Prepoznati centar ima krajnji rok za evaluaciju kontrolne liste dokumentacije prijave 22.01.2016.

Više o natječaju kao i link za prijavu možete pronaći ovdje.

⇦ Nazad na pregled obavijesti
Učitaj prijašnjih 100 objava