Novosti i događanja

NATO Science for Peace and Security Programme

24.09.2015. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

NATO Science for Peace and Security Programme sufinancira aktivnosti znanstvenika čije su matične institucije smještene u NATO zemljama, partnerskim zemljama te zemljama mediteranskog dijaloga u svrhu zajedničkog rada na znanstvenim područjima od interesa za NATO kao i partnerske zemlje. Na ovaj način potiče se zajednički rad znanstvenika iz NATO zemaljas jeden strane te partnerskih ili zemalja mediteranskog dijaloga s druge strane.

Natječaj se objavljuje tri puta godišnje, iako je moguće poslati aplikaciju bilo kada.

Glavni prioriteti i pripadajuće teme:

1. Obrana od terorizma:

 • Brzo detektiranje kemijskog, biološkog i nuklearnog oružja i brza analiza utjecaja na ljude
 • Nove i brže metode detektiranja
 • Fizička zaštita od prethodno navedenih vrsta oružja za masovno uništavanje
 • Dekontaminacija istih
 • Uništavanje kemojskih, biloških i nuklearnih tvari i oružja
 • Medicinske protumjere
 • Sigurnost hrane
 • Otkrivanje eksploziva
 • Protumjere eko terorizmu
 • Kompjuterske protumjere

2. Ostali oblici prijetnje sigurnosti

 • Sigurnost okoliša sa naglaskom na ekonomsku, kulturalnu i političku nestabilnost
 • Smanjenje utjecaja vojnih aktivnosti na okoliš
 • Mjere upravljanja vodenim resursima
 • Mjere upravljanja neobnovljivim izvorima energije
 • Modeliranje održive potrošnje (hrana, energija, materijalna dobra, fiskalne mjere, okolišni troškovi)
 • Predviđanje katastrofa i njihova prevencija
 • Sigurnost informacija
 • Ljudska i društvena dinamika (novi izazovi globalnoj sigurnosti, utjecaj terorizma na ekonomiju, studije rizika, znanstveni propisi)
 • Provođenje regionalnih studija koje uključuju prekogranične aktivnosti
 • Prevencija konflikata zbog zajedničkih izvora dobara
 • Netradiocionalni oblici prijetnje sigurnosti

Aktivnosti koje sufinancira NATO: 

 • Napredne istraživačke radionice
 • Organizacija naprednih istraživačkih institute
 • Napredni treninzi
 • Suradničke aktivnosti u svrhu dijeljenja ideja i resursa za istraživačke projekte i organiziranje specijalističkih mreža
 • Projekti Znanost za sigurnost

Aktivnosti koje se sufinanciraju na nacionalnoj razini:

 • Pilot studije
 • Kratkoročni projekti
 • Tematske radionice

Više informacija na: http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti