Novosti i događanja

Odobren Interreg V-A Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

09.09.2015. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. zauzima važno mjesto kao jedan od instrumenata i ciljeva Kohezijske politike Europske unije. Jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji su zajedno objedinjeni pod brendom Interreg, a doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija. Naglasak Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. stavljen je na poticanje gospodarske suradnje, poboljšanje i zaštitu okoliša i prirodnih resursa, poticanje umreženosti lokalnih i regionalnih upravljačkih struktura te poboljšanje komunikacije između odgojno-obrazovnih institucija i ključnih dionika lokalnih gospodarstava.

S ukupnim budžetom u iznosu od 73,9 milijuna €, od čega će 60,8 milijuna € financirati Europski fond za regionalni razvoj, Program je usmjeren jačanju ekonomskih veza između Mađarske i Hrvatske kao i očuvanju okoliša u regiji.

Više na: http://www.huhr-cbc.com/hr/

⇦ Nazad na pregled obavijesti