Novosti i događanja

Javni poziv za neposredno sufinanciranje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

28.07.2015. | btrupeljakPromovirajIspis

 

 
Referenca: ZO-9/2015
Datum objave: 01.07.2015.
Datum završetka natječaja: 31.12.2015.
Status: Otvoren
Sektor: Okoliš
Regija: Hrvatska
Budžet: 200.000,00 kn
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
 • Znanstvene organizacije i javne ustanove koje su korisnici državnih proračuna, odnosno korisnici proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
 • Trgovačka društva. 
Prihvatljive aktivnosti: 
 
Istraživačke aktivnosti - projekti koji se sastoje od aktivnosti kojima je cilj uspostava novih znanja i/ili istraživanje izvodljivosti novih ili poboljšanih tehnologija, proizvoda, procesa, rješenja. 
 
Aktivnosti: 
 • Temeljnja ili primjenjena istraživanja,
 • Razvoj i integracija tehnologija,
 • Ispitivanje i potvrđivanje prototipa malih razmjera u laboratoriju ili simuliranom okruženju,
 • Demonstracijske ili pilot aktivnosti čiji je cilj pokazivanje tehničke izvodljivosti u uvjetima sličnom radnom okruženju. 
Razvojne aktivnosti - projekti koji se sastoje od aktivnosti čiji je cilj izrada planova i rješenja ili dizajna novih, izmjenjenih ili poboljšanih tehnologija, proizvoda, procesa, rješenja. 
 
Aktivnosti: 
 • Provedba analiza i razvoj analitičkih modela za potrebe planiranja niskougljičnog razvoja,
 • Provođenje ispitivanja, 
 • Demonstracijske ili pilot aktivnosti čiji je cilj potvrđivanje tehničke i ekonomske održivosti nove ili poboljšane tehnologije, 
 • Konačan razvoj i potvrđivanje tehnologije, proizvoda, procesa, 
 • Potvrđivanje tehničke i ekonomske uspješnosti tehnologije, proizvoda, procesa u stvarnim radnim ili tržišnim uvjetima.
Stopa sufinanciranja:
 
Fond će dodjeljivati bespovratna sredstva subvencije trgovačkim društvima i pomoći znanstvenim organizacijama i javnim ustanovama:
 
80% opravdanih troškova ukoliko se radi o:
 • Provedbi projekta na području posebne državne skrbi,
 • Provedbi projekta na području prvoe skupine otoka.
60% opravdanih troškova ukoliko se radi o:
 • Provedbi projekta na području druge skupine otoka,
 • Provedbi projekta na brdsko-planinskom području.
40% opravdanih troškova ukoliko se provedba projekta provodi na drugim područjima RH.
 
Sva dodatna dokumentacija i obrazac prijave nalaze se ovdje.
 
   
 

 

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti