Novosti i događanja

INTERREG EUROPE - pripreme za prvi poziv

11.06.2015. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Program INTERREG EUROPE je pokrenuo informativnu kampanju u vezi s prvim pozivom na dostavu projektnih prijedloga.

Programska tijela su pripremila i objavila relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv. Nacrt programskog paketa, uključujući programski priručnik i obrasce za prijavu, dostupan je na poveznici.
 
Također su dostupni alat za traženje partnera i ideja te stranica za pomoć koji mogu poslužiti za razvoj projektnog prijedloga ili kreiranja partnerstva.

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga bit će objavljen nakon odobrenja Programa suradnje od strane Europske komisije.

Važno je napomenuti da su svi dokumenti koji se mogu preuzeti na gore navedenim linkovima informativnog karaktera te se ne mogu iskoristiti za prijavu projekta, ali s obzirom na kratak rok trajanja poziva od svega mjesec dana, dobro je već sada krenuti s pripremom.

⇦ Nazad na pregled obavijesti