Novosti i događanja

Publikacija o 30 godina istraživačkih programa Europske unije

10.04.2015. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

U posljednjih trideset godina, europskim istraživačkim programima financirani su brojni projekti iz sektora znanosti i tehnologije na razini Europske unije. U posljednjem izdanju časopisa HORIZON koji je posvećen novom istraživačkom programu Horizon 2020, naglasak je upravo na istraživačkim projektima koji su obilježili posljednja tri desetljeća istraživačkog sektora u Europi. Publikacija sadržava članke o svih sedam generacija istraživačkih programa (FP1 - FP7), Europskom istraživačkom vijeću i novom programu Horizon 2020, kao i članke o brojnim drugim istraživačkim temama.

Više o ovoj temi saznajte u publikaciji

⇦ Nazad na pregled obavijesti