IPA IV - U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada

Financirano u sklopu programa: 

IPA IV Razvoj ljudskih potencijala

Grant shema: 

Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih 

visokoobrazovanih osoba

 

O projektu
 
Projekt: U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek
Partner projektaPoduzetnički inkubator BIOS 
Vrijednost projekta: 94.391,12 EUR
Trajanje projekta: 01.10.2012. – 30.09.2013.
 
Opći cilj projekta: Povećanje broja zaposlenih visokoobrazovanih osoba u Osječko – baranjskoj županiji i regiji kroz edukaciju zasnovanu na poticanju samozapošljavanja.
 
Specifični cilj projekta: Razvoj i provođenje edukacije prilagođene potrebama tržišta rada za lakši pristup tržištu rada i podizanje razine svijesti o mogućnostima samozapošljavanja ciljne skupine.
 
Ciljna skupina projekta: Izravni korisnici projekta su u prvom redu dugotrajno nezaposlene visokoobrazovane osobe bez radnog iskustva koje su završile stručni studij na nekom od tehničkih fakulteta u Slavoniji i Baranji. Nadalje, ostali korisnici su obitelji nezaposlenih osoba, druge visokoobrazovane osobe kojima će materijali biti javno dostupni putem interneta, poslodavci, stanovništvo Osječko – baranjske županije, regije i šire.
 
 
O nositelju projekta
 
Elektrotehnički fakultet Osijek je javna znanstveno – nastavna ustanova koja djeluje u svom prirodnom prostornom, tehnološkom, gospodarstvenom i društvenom okružju u pet županija. Fakultet slijedi trendove razvoja visokog školstva u Hrvatskoj i Europi u programskom, kadrovskom, prostornom i laboratorijskom aspektu. Fakultet raspolaže s ukupnim poslovnim prostorom od oko 8500 m2, među kojima je 12 predavaonica i videokonferencijska dvorana, 8 računalnih učionica te 20 laboratorija opremljenih modernom opremom. Osim uspješnog provođenja redovnog nastavnog plana i programa, fakultet uz više hrvatskih i nekoliko europskih znanstvenih i nastavnih projekata ima i dugogodišnju uspješnu poslovnu suradnju s velikim tehničkim sustavima kao što su HEP, HT, Siemens, Belišće i druge tvrtke u Hrvatskoj, kao i dobru znanstvenu suradnju s dvadesetak sveučilišta, fakulteta i znanstvenih institucija iz Njemačke, Austrije, Belgije, Švedske, Madžarske, Srbije, Slovačke, Španjolske i drugih europskih zemalja. Znanstveno – istraživački rad dio je svakodnevice fakulteta. Na Elektrotehničkom fakultetu provode se i dva programa cjeloživotnog obrazovanja, a fakultet ima i vrlo jaku izdavačku djelatnost.
 
 
O projektnom partneru
 
Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. osnovan je sa ciljem podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Kroz povijest svog poslovanja ostvario je i nastavio održavati mnoge kvalitetne poslovne kontakte, što kroz općenitu poslovnu suradnju, što kroz uspješno završene zajedničke projekte. Mreža partnerskih organizacija i organizacija prijatelja koje podržavaju rad BIOS-a, važan je faktor u svakodnevnom poslovanju razvojnih institucija pa tako i samog inkubatora. Najznačajniji partner, a ujedno i osnivač i vlasnik Poduzetničkog inkubatora BIOS je Grad Osijek. Program inkubatora namijenjen je poduzetnicima početnicima koji obavljaju proizvodnju i razvojno-proizvodnu djelatnost, te svim poduzetnicima koji obavljaju djelatnost ili razvijaju projekte iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, bioinformatike, odnosno svima onima koji koriste inovativan kocept poslovanja. Pružanjem organizacijske i savjetodavne pomoći, poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga uz povoljan zakup poslovnog prostora, stvoreno je poslovno okruženje u kojemu poduzetnici početnici imaju adekvatne uvjete za rast i razvoj. Svim stanarima Poduzetničkog inkubatora BIOS, kao i onima koji će to tek postati, na raspolaganju je kvalitetna poduzetnička edukacija i sve dodatne usluge kojima se povećava konkurentna sposobnost stanara i izravno sudjeluje u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji. 
 
 
O projektnom timu 
Projekt menadžerSonja Bošnjak
Asistent: Tihana Pekanov, mag.ing.comp. zaposlenik Poduzetničkom inkubatoru BIOS
Stručnjak za izradu nastavnih materijala
Prof.dr.sc. Goran Martinović (01.10.2012. - 01.02.2013.)

Stručnjak za izradu nastavnih materijala
Bruno Zorić (01.02.2013. - ...)

Stručnjak za izradu nastavnih materijala
Josip Balen
Stručnjak za izradu kurikulumaDoc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner
Stručnjak za izradu kurikulumaDoc.dr.sc. Krešimir Nenadić
Financijski asistent
Stjepan Čalić (01.10.2012. - 31.12.2012.)
Financijski asistentMirta Hanzer (01.01.2013. - ...)
 
 
O projektnim aktivnostima 
 
U sklopu Projekta čije je trajanje 12 mjeseci izvršavat će se projektne aktivnosti. 
 
Tečaj projektnog menadžmenta za članove projektne grupe
U svrhu uspješnog provođenja projekta kroz pravilno i pravodobno izvršavanje projektnih aktivnosti na početku projekta održat će se radionica za članove projektnog tima i sve druge  osobe koje će na bilo koji način biti uključene u projekt. 

Motivacija i odabir polaznika za edukaciju
Projektom se namjeravaju potaknuti visokoobrazovane  mlade osobe na pokretanje vlastitog posla, odnosno samozapošljavanje. U tu svrhu bit će organizirane motivacijske radionice za ciljnu skupinu kako bi dobili priliku saznati sve potrebne informacije o Projektu, te koristima koje Projekt pruža. S obzirom na već navedenu statistiku o broju nezaposlenih koji spadaju u ciljnu skupinu projekta, biti će provedeno vrjednovanje pristupnika za koju će biti zadužen stručnjak - psiholog. Na temelju individualnog pristupa kandidatima, stručnjak - psiholog izabrat će 32 kandidata polaznika edukacije. Osim temeljnih uvjeta koje pristupnici moraju ispunjavati da bi pripadali ciljnoj skupini, pristupnici će se birati na temelju stručne procjene motiviranosti pristupnika, spremnosti na samozapošljavanje, te na temelju njihove motivacije za obrazovanjem i zapošljavanjem u navedenom stručnom području.

Izrada kurikuluma i nastavnih materijala 
Kako bi se postigli projektni ciljevi, poboljšalo znanje i vještine dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba bez radnog iskustva, kao i dugotrajno nezaposlenih koje su završile stručni studij na nekom od tehničkih fakulteta, izradit će se nastavni materijal za provođenje edukacije. Stručnjaci iz područja predviđenog edukacijom u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom Osijek će, na temelju dosadašnjeg iskustva u obrazovanju, te na temelju proučavanja novih zahtjeva tržišta rada, sastaviti nastavni plan i materijale za provođenje edukacije. 

Opremanje laboratorija za izradu mobilnih aplikacija na ETFOS-u
Kako bi se polaznicima edukacije pružio potpuno funkcionalan prostor za održavanje edukacije, laboratorij na Elektrotehničkom fakultetu Osijek bit će prikladno opremljeno odgovarajućim računalima, mobilnim uređajima i programskim alatima za razvoj i dizajn mobilnih aplikacija.  
 
Savjetovanja
Kako projekt teži motivirati mlade ljude na pokretanje posla i samozapošljavanje, organizirat će se motivacijske radionice. Također, polaznici edukacije, imat će prema mogućnostima gospodarstva u okružju, vježbe i u tvrtkama koje su primjer dobrog poslovanja. Tamo će dobiti uvid u poslovanje uspješnih informatičkih tvrtki. Djelatnici poduzetničkog inkubatora BIOS, bit će na raspolaganju polaznicima edukacije cijelo trajanje projekta te ih savjetovati s ciljem uspješnog pokretanja i vođenja vlastitog posla. Osim toga, BIOS će redovito izvješćivati polaznike o zanimljivim događanjima u prostorima inkubatora koji su otvoreni za javnost (seminari, treninzi, radionice i slično). 
 
Izrada edukacijske web platforme
Korištenje web platformi u obrazovanju postaje neizostavan element obrazovnih procesa svih razina i profila. Mnoge studije pokazale su kako takav način učenja omogućuje prilagodljivost nastavnih materijala, načina učenja, samoučenja, samoprovjere i provjere znanja polaznicima i predavačima. Također, povećava se interes i očekivana uspješnost učenika. Ovakav sustav omogućuje bolji način komunikacije između polaznika edukacije i predavača, te polaznika međusobno. Web platforma zajedno s poslužiteljskim računalom treba omogućiti postavljanje i ispitivanje razvijenih mobilnih primjenskih programa. Web platforma ima za cilj podizanje zanimanja za učenjem i uspješnosti polaznika korištenjem on-line dostupnih materijala, dostupnost nastavnih materijala edukacije, obavijesti i informacija u bilo koje vrijeme i na vrijeme, jednostavniju i prilagodljivu provjeru i samoprovjeru znanja polaznika, jednostavnu komunikaciju, poticanje rasprava i dogovora, raspodjelu odnosno širenje znanja, očekivano smanjenje radnog opterećenja sudionika edukacije nakon uspostave web platforme u cijelosti te povećanje, nadzor i podizanje razine kvalitete obrazovanja. 
 
Promidžba projekta
U svrhu informiranja javnosti o projektu, planiran je niz promidžbenih aktivnosti. Brošure, letci, izvješćivanje putem medija, postavljanje web sadržaja s obavijestima, posteri i ostali oblici promidžbe, samo su neke od aktivnosti koje projekt trebaju predstaviti široj javnosti. Osim toga, projekt će se javnosti predstaviti i putem digitalnih panela smještenih u gradu Osijeku.
 
Poslovna inkubacija poduzetnika početnika u BIOS-u
Poduzetnički inkubator BIOS pruža širok spektar poduzetničkih usluga i savjetovanja. Poslovna inkubacija jedan je od najvažnijih alata dostupnih za pokretanje vlastitog posla.
Stručnjaci iz BIOS-a, stalnim će savjetovanjima polaznika podići njihove poduzetničke vještine i ostale vještine potrebne za pokretanje posla. Osim toga, najperspektivniji kandidati koju budu spremni na samozapošljavanje, imat će priliku svoj poslovni prostor dobiti upravo u prostorima poduzetničkog inkubatora BIOS u Osijeku.
 
Promocija kandidata koji su uspješno završili edukaciju
Svečana promocija uručivanja uvjerenja o uspješno završenom usavršavanju za dizajnera i programera za mobilne aplikacije bit će održana na Elektrotehničkom fakultetu Osijek za kandidate koji uspješno završe edukaciju, odnosno polože završni ispit. Potvrda o završnom ispitu bit će upisana u radnu knjižicu. 
 
 
Obrazovni program u sklopu projekta
 
U današnje vrijeme popularnost i široka ponuda mobilnih aplikacija postale su jedan od ključnih faktora pri odabiru mobilnih telefona. Upravo one privlače sve više interesa kod korisnika mobilnih uređaja i postaju vrlo bitan dio ponude proizvođača mobilnih uređaja i svih koji svoju ideju žele realizirati i ponuditi krajnjim korisnicima. Velika popularnosti pametnih telefona i tablet uređaja te popularnost aplikacija zajedno sa njihovim kvalitetnim idejnim, dizajnerskim i tehničkim razvojem, očekuje se daljnji porast vrijednosti tržišta mobilnih aplikacija. 
Projekt "U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada" ima za cilj organizaciju i provođenje edukacije Razvoj mobilnih aplikacija u sklopu kojeg će 32 osobe usavršiti znanja iz područja dizajna, programiranja i poduzetništva. 
Bitna karakteristika polaznika bit će snažna volja za učenjem i motivacija na samozapošljavanje. 
Edukacija će se sastojati od tri dijela: područje dizajna mobilnih aplikacija, programiranje mobilnih aplikacija i dio vezan uz poduzetničke teme. U dijelu koji se bavi dizajnom mobilnih aplikacija, polaznici će naučiti kako se dizajniraju mobilne aplikacije koje brzo odgovaraju na potrebe korisnika, kako od ideje pomoću dizajna ostvariti viziju, a da pri tome zadrže prepoznatljivost i plasiraju proizvod na tržište. Kroz dio edukacije koji se odnosi na programiranje polaznici će se prije svega kroz niz programskih primjera upoznati s osnovnim iterakcijama i kontrolama te programskim jezicima pomoću kojih će programirati vlastite mobilne aplikacije. Nakon ovog dijela edukacije polaznici će steći visoku razinu znanja o programskim jezicima koji se koriste za izradu mobilnih aplikacije te će biti sposobni programirati vlastite mobilne aplikacije. Uz rad u laboratoriju, svaki polaznik će proći postupak stvaranja idejnog rješenja i programskog ostvarenja dvije mobilne aplikacije. Uspješno razvijene aplikacije bit će prema vremenskim mogućnostima postavljene na on-line tržište. U sklopu edukacije održat će se i dio vezan za poduzetništvo kako bi ih se potaknulo na aktivan pristup razvoju poduzetničkog duha i stjecanju poduzetničkih kompetencija. Uz to što će polaznici nakon završetka edukacije biti sposobni samostalno razvijati mobilne aplikacije, osnažit će im se komunikacijske vještine kroz trodnevni boravak u sklopu edukacije učeći od iskusnih programera u privatnim tvrtkama, provodeći dan u Poduzetničkom centru BIOS i jedan dan na Elektrotehničko fakultetu Osijek. Kroz edukciju dobit će odgovore na pitanja što poduzetništvo zahtjeva i što pruža, motivirat će ih se na pokretanje vlastitog posla, steći će osnovne komunikacijske vještine, vještine upravljanja poslovima te druge vještine neophodne za uspješno pokretanje i vođenje vlastitog posla.
 
 
Metode provođenja projekta
 
Metode koja će se koristiti za provedbu projekta zasnovane su na dugotrajnom iskustvu nositelja projekta na polju obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada i edukacije, kao i dugom iskustvu projektnog partnera u uspostavljanju radne atmosfere u kojoj se  rađaju novi poduzetnici i poslovi.
Obrazovanje je glavni dio projekta s obzirom da će jedna od glavnih aktivnosti biti upravo razvoj i provedba novog programa usavršavanja na području razvoja mobilnih aplikacija. 
E-učenje kao dodatak klasičnom načinu učenja i poučavanja, edukaciju u sklopu usavršavanja treba podići na višu razinu privlačnosti, komuniciranja, razine znanja  i uspješnosti polaznika.
Savjetovanje će biti omogućeno za cijelo vrijeme trajanja projekta, a ima za svrhu pružanje polaznicima informacija o mogućnostima samozapošljavanja, pokretanja vlastitog posla i svim projektnim aktivnostima. Glavna karakteristika ovog savjetovanja jest da će biti organizirano na individualnoj osnovi. 
Promidžba projekta kako bi šira javnost bila informirana  o projektnim aktivnostima, a kao glavni alati će se koristiti promidžbeni materijali, digitalni paneli i web stranica. 
Umrežavanje će se odvijati tijekom projekta, polaznici edukacije moći će se upoznati s poduzetnicima u Poduzetničkom inkubatoru BIOS-u te od poduzetnika dobiti informacije potrebne za pokretanje vlastitog posla.
Javna nabava provest će se imajući u cilju postizanje najekonomičnije cijene, te osiguravanje pravovremenog odvijanja projektnih aktivnosti. 
Istraživanja i analize vršit će se tijekom cijelog trajanja projekta kako bi projektnom timu bile dostupne sve raspoložive informacije o trenutnom stanju na tržištu rada i novim tehnologijama.
 
 
Ovaj projekt financira Europska unija