IPA IV - Jačanje položaja žena na tržištu rada

Financirano u sklopu programa:

IPA IV Razvoj ljudskih potencijala

Grant shema:

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja   

Web stranica projekta:

http://eu-swp.etfos.hr/

O PROJEKTU 

Projekt: Jačanje položaja žena na tržištu rada 
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek 
Partneri projekta: Centar za poduzetništvoGrađevinski fakultet OsijekI gimnazija Osijek,III gimnazija Osijek 
Ukupna vrijednost projekta: 192.264,87 EUR 
EU sredstva: 136 433,48 EUR 
Trajanje projekta: 20 mjeseci (1.11.2013.-30.6.2015.)

Opći cilj projekta: 

Povećati stopu zapošljavanja žena u Osječko-baranjskoj županiji.   

Specifični cilj projekta: 

Povećanje  udjela  žena u tehničkim strukama, poboljšanje njihovih kompetencija kako bi se ostvario lakši ulazak na tržište rada, te povećanje  svijesti o mogućnostima samozapošljavanja.   


Ciljne skupine projekta: 

Izravni korisnici projekta su djevojke u gimnazijama u Osijeku (II., III., IV. razred), studentice (magistre inženjerke) na Građevinskom fakultetu  i Elektrotehničkom fakultetu  Sveučilišta u Osijeku, te inženjerke (nezaposlene i  sa do sedam godina radnog iskustva). Neizravni korisnici projekta su obitelji, poslodavci, gimnazije u Osijeku,  Centar za poduzetništvo, lokalna zajednica, Osječko-Baranjska županija, hrvatski obrazovni sustav, te hrvatsko gospodarstvo.  O NOSITELJU PROJEKTA 
 
Elektrotehnički fakultet Osijek je javna znanstveno – nastavna ustanova koja djeluje u svom prirodnom prostornom, tehnološkom, gospodarstvenom i društvenom okružju u pet županija. Fakultet slijedi trendove razvoja visokog školstva u Hrvatskoj i Europi u programskom, kadrovskom, prostornom i laboratorijskom aspektu. Fakultet raspolaže s ukupnim poslovnim prostorom od oko 8500 m2, među kojima je 12 predavaonica i videokonferencijska dvorana, 8 računalnih učionica te 20 laboratorija opremljenih modernom opremom. Osim uspješnog provođenja redovnog nastavnog plana i programa, fakultet uz više hrvatskih i nekoliko europskih znanstvenih i nastavnih projekata ima i dugogodišnju uspješnu poslovnu suradnju s velikim tehničkim sustavima kao što su HEP, HT, Siemens, Belišće i druge tvrtke u Hrvatskoj, kao i dobru znanstvenu suradnju s dvadesetak sveučilišta, fakulteta i znanstvenih institucija iz Njemačke, Austrije, Belgije, Švedske, Madžarske, Srbije, Slovačke, Španjolske i drugih europskih zemalja. Znanstveno – istraživački rad dio je svakodnevice fakulteta. Na Elektrotehničkom fakultetu provode se i dva programa cjeloživotnog obrazovanja, a fakultet ima i vrlo jaku izdavačku djelatnost.   


O PARTNERIMA PROJEKTA 
 
Centar za poduzetništvo Osijek je udruga za promicanje poduzetništva i poduzetničkog načina razmišljanja. Osnovan je 1997. godine kao neprofitna udruga čiji su osnivači lokalni poduzetnici i profesori Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s ciljem poticanja razvijanja i promoviranja poduzetničkoga poslovnog ponašanja u malim i srednjim tvrtkama, njihovih vlasnika i onih koji to žele postići, okupljanja zainteresiranih osoba za poduzetničko poslovno ponašanje i stvaranja mreže poduzetnika, bankara i lokalne samouprave. Osnovne su djelatnosti Centra usmjerene na konzultantske usluge, prijavu i provedbu EU projekata, edukaciju o EU projektima, educiranje i trening poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, provođenje specijaliziranih seminara prilagođenih potrebama klijenata, savjetovanje i informiranje, te izradu poslovnih i investicijskih planova. Centar  za poduzetništvo do sada je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih projekata iz područja poduzetništva s ciljem  razvoja malih i srednjih tvrtki, unapređenja rada i djelovanja poduzetničkih potpornih institucija te povezivanja gospodarstvenika, akademske uprave i drugih relevantnih subjekata. U realizaciji svojih projekata i aktivnosti Centar je usmjeren na rješavanje problema različitih ciljnih skupina (poduzetnika, udruga, obrazovnih institucija, učenika, studenata i nezaposlenih osoba).               

  
Građevinski fakultet Osijek svojom definiranom misijom daje doprinos društvu unapređivanjem znanja kroz obrazovanje studenata te provođenje znanstvenih i tehnoloških istraživanja u polju građevinarstva. U proteklih 37 godina djelovanja Građevinski fakultet Osijek, kao samostalna sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, etablirao se kao centar visokoškolskog obrazovanja građevinara u regiji koja obuhvaća pet hrvatskih županija, te studente iz  posavskog dijela Bosne i Hercegovine. Primarna zadaća fakulteta usmjerena je k permanentnom poboljšanju uvjeta i kvalitete studiranja, njegovanja i razvijanja znanstveno-istraživačkog rada te povećanju radnih i životnih standarda studenata i nastavnika. Na Fakultetu se provodi redovito noveliranje i revizija postojećih studijskih programa, prikupljanje informacija o uspješnosti i problemima tijekom njihove realizacije, te uspostavljanje indikatora praćenja njihove učinkovitosti i svrhovitosti. U studenom 2010. godine fakultetu je dodijeljena Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu a u rujnu 2011.g. Fakultetu je, kao prvom fakultetu u Republici Hrvatskoj, dodijeljen Certifikat za učinkovit, razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguravanja kvalitete usklađen sa „Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“ (ESG). 
 
I. gimnazija Osijek djeluje od 1. rujna 1992. kada je Odlukom Skupštine općine Osijek izvršena reorganizacija Centra za usmjereno obrazovanje "Braća Ribar". Nastavni prostor I. gimnazije Osijek čini 10 univerzalnih učionica, te četiri specijalizirane (kabineti i knjižnica), a sveukupno broji 24 razredna odjela. Nastava se odvija po programu opće gimnazije, koji daje podjednaku razinu znanja iz jezika, prirodne i društvene skupine predmeta i dostatno znanje iz informatike. Od školske godine 1999/00. u školi se u jednom razredu realizira program opće gimnazije za sportaše. Velik broj naprednih učenika uključen je u rad grupa iz stranih jezika (engleski, njemački), te prirodne i društvene skupine predmeta (informatika, matematika, biologija, geografija) koji na natjecanjima postižu odlične rezultate. Uz to učenici I gimnazije Osijek sudionici su  i svih organiziranih sportskih manifestacija na kojima također postižu značajne uspjehe. Programe rada izrađuju mentori u suradnji sa savjetnicima za pojedine sadržaje.   


III. gimnazija Osijek ima bogatu povijest, a pod sadašnjim nazivom poznata je od 1. rujna 1992. godine. Smještena je na lokaciji Kamila Firingera 14, u Tvrđi od 1890. godine. Nastavlja tradiciji CUO ''Braće Ribar'', te Muške realne gimnazije. Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja mladeži. Nastavni program škole se odvija prema programu prirodoslovne i matematičke gimnazije u trajanju četiri godine. Učenici III. gimnazije Osijek osim općeg znanja imaju pojačan program matematike, fizike i informatike. Akademske godine 1999/00. u školi se počinje s realizacijom i dijela programa za učenike Glazbene škole Franje Kuhača. Učenici svake godine sudjeluju na mnogim natjecanjima (matematika, fizika, informatika-računarstvo) i smotrama na kojima postižu i značajne uspjehe. Neki od značajnih hrvatskih ličnost koje su pohađale III gimnaziju Osijek su Josip Bosendorfer, Dobriša Cesarić, Vladimir Prelog, Lavoslav Ružička, Ferdo Šišić, te Adolf Waldinger.
  

O PROJEKTNOM TIMU 

Koordinator projekta: Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, Elektrotehnički fakultet  Osijek 
Projektni menadžer: Mr.sc. Darija Krstić, Centar za poduzetništvo, Osijek 

Projektni tim: 

Elektrotehnički fakultet Osijek:             
Doc.dr.sc. Irena Galić 
Doc.dr.sc. Vanja Mandrić
Dr.sc. Željka Mioković 
Doc.dr.sc. Slavko Rupčić 
Doc.dr.sc. Mario Vranješ 
Jelena Vlaović, mag.ing.el. 
Nada Matić 

Centar za poduzetništvo: 
Tomislav Barbarić, dipl.oec. 
Milan Peterka, dipl.oec. 
Tihana Mrković, dipl.iur. 

Građevinski fakultet Osijek: 
Doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk 
Izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković 
Doc.dr.sc. Ivanka Netinger

I. Gimnazija Osijek: 
Mr.sc. Ella Rakovac
Ivana Štiglec, prof.   

III. Gimnazija Osijek: 
Snježana Barabaš-Seršić, prof. 
Jasenka Detling, prof.
 

 

O PROJEKTNIM  AKTIVNOSTIMA

U sklopu projekta izvršavat će se različite projektne aktivnosti sa svrhom motiviranja i obrazovanja ciljanih skupina projekta, ali i oglašavanja samog projekta. U svrhu motiviranja ciljanih skupina za sudjelovanje na tehničkim, odnosno menadžerskim i poduzetničkim radionicama provodit će se debate, motivacijska predavanja i posjete Elektrotehničkom fakultetu i Građevinskom fakultetu za učenice drugog, trećeg i četvrtog razreda I. i III. gimnazije, te debate i motivacijska predavanja za studentice završne godine diplomskog studija, diplomirane inženjerke i magistrice inženjerke Elektrotehničkog i Građevinskog fakulteta. Organizirat će se također i okrugli stol koji će okupiti relevante sudionike u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju u Osječko-baranjskoj županiji. Na okruglom stolu  će se razgovarati o razlozima slabog interesa gimnazijalki za upis na tehničke fakultete, te će se predstaviti i rezultati istraživanja o kvaliteti laboratorijske opreme u osnovnim i srednjim školama, motivaciji nastavnika za provođenje laboratorijskih vježbi te stavu učenica o inženjerskim zanimanjima. Kako bi se srednjoškolkama omogućilo stjecanje iskustva rada u laboratorijima, kao i stjecanje praktičnih tehničkih vještina za svakodnevni život organizirat će se četiri vrste tehničkih radionica: Osnovne tehničke vještine, Osnove elektronike, Komunikacije i multimedija, te Simulacija rada u ispitnom laboratoriju. Studenticama, diplomiranim inženjerkama i magisticama inženjerkama kroz dvije vrste radionica omogućit će se stjecanje poduzetničkih i menadžerskih znanja i vještina. Za potrebe projekta razvit će se i web platfoma za e-učenje na koju će se postavljati   edukacijski materijali relevantni za tehničke, menadžerske i poduzetničke radionice. Vidljivost projekta biti će osigurana kroz promidžbene aktivnosti (uvodna i završna konferencija, promidžbeni materijali za motivacijska predavanja, objavljivanje rezultata na web stranici projekta, informiranje o događanjima na Facebook stranici, e-learning platforma).METODE PROVOĐENJA PROJEKTA 
 
Metode koje će se koristiti za provedbu projekta temelje se na dugogodišnjem iskustvu podnositelja zahtjeva u području visokog obrazovanja, kao i dugotrajno iskustvo projektnih partnera, tj. I i III gimnazije u području srednjoškolskog obrazovanja. Nadalje, Centar za poduzetništvo u Osijeku ima iskustva u postavljanju poslovnog okruženja u kojem novi poduzetnici dobivaju adekvatne uvjete za razvoj, poslovno savjetovanje i obrazovne usluge. Glavni cilj ovog projekta je upravo obrazovanje ciljanih skupina. Polaznici tehničkih radionica obrazovat će se kroz praktične vježbe. Također će na korištenje imati on-line sustav za učenje kao dodatak klasičnom pristupu obrazovanja. Takav način učenja se pokazao kao vrlo uspješan budući da povećava interes polaznika i poboljšava cjelokupno iskustvo učenja. Tijekom cijelog vremena trajanja projekta polaznici radionica će imati mogućnost dodatnog savjetovanja na individualnoj osnovi. Promocija projekta će se provoditi kako bi se šira javnost informirala o projektnim aktivnostima, te kako bi se informirale ciljne skupine o prednostima koje projekt nudi. Za kupovinu opreme i usluga koje će biti kupljene tijekom provedbe projekta provodit će se javna nabava kako bi se postigla najekonomičnija cijena. Za cijelo vrijeme trajanja projekta provodit će se istraživanja i analitički rad kako bi se osiguralo da projektni tim dobiva sve relevantne informacije, te da na vrijeme dobiva informacije o trenutnoj situaciji na tržištu rada vezano uz nabavu radova, opreme, usluga i nove tehnologije.   


PREDNOSTI PROJEKTA 
 
Projekt „Jačanje pozicije žena na tržištu rada” promiče ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti zapošljavanja u tradicionalno ne-ženskim zanimanjima (tehničkim  znanostima). Također, ona potiče inovativnost i ima za cilj smanjenje stručne segregacije, te na inovativan način promiče zapošljavanje mladih djevojaka u tehničkim zanimanjima. Prema Zakonu o ravnopravnosti iz 2010. godine, zaštićena obilježja ovog projekta odnose se na projektni tim. U projektnom timu su: žene inženjeri, mlade žene inženjeri, žene s djecom, žene koje su došle s porodiljnog dopusta. Ovaj projekt je usmjeren na studentice bez iskustva i općenito žene. U budućnosti, u fazama implementacije i održivosti projekta, se planira uključiti još žena i novo diplomiranih studentica bez radnog iskustva. Ovim se projektom također promiče da plaća muškaraca i žena koji rade slične poslove bude će slična ili čak ista. Također, ovaj projekt promiče ekološki prihvatljiva rješenja, te tako članovi projektnog tima već komuniciraju elektroničkim putem, a pisma i dokumente ispisuju samo ako je to stvarno potrebno. Takav pristup će se nastaviti tijekom provedbe projekta i faze održivosti.           


DODATNE INFORMACIJE 

Adresa:
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet Osijek 
Kneza Trpimira 2B Hr-31 000 Osijek 

E-mail kontakt: 
ipa_swp@ferit.hr

Web stranice: 
Strukturni fondovi
IPA IV Razvoj ljudskih potencijala
Europski socijalni fond
 
Facebook stranica projekta:  
https://www.facebook.com/SWPOS 

 
Projekt „Jačanje položaja žena na tržištu rada“ provodi Elektrotehnički fakultet Osijek u suradnji s Centrom za poduzetništvo Osijek, Građevinskim fakultetom Osijek, I gimnazijom Osijek i III gimnazijom Osijek. Ova internet stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Građevinskog fakulteta Osijek, Centra za poduzetništvo Osijek, I gimnazije Osijek i III gimnazije Osijek.