IPA II - Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja

Mađarska akademija znanosti, Centar za regionalna istraživanja, Pečuh

Financirano u sklopu programa: 
IPA II prekogranični program 
Mađarska - Hrvatska

 

 

 

 

 

 

 

O projektu:
Projekt:  Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja
Nositelj projekta:  Elektrotehnički fakultet Osijek
Partner projekta: Mađarska akademija znanosti, Centar za regionalna istraživanja, Pečuh
TUkupna vrijednost projekta: 123.108,50 EUR
Trajanje projekta: 01.03.2013. - 30.06.2014.
Internetska stranica: http://regphosys.eu/hr

 

O projektnom timu:
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc Denis Pelin
Projektni tim:

 

Opći cilj projekta:

Opći cilj projekta je razvoj konfiguracije optimalnog fotonaponskog sustava za klimatske uvjete prekograničnog područja te istraživanje utjecaja fotonaponskih sustava na elektroenergetski sustav, ekonomiju i okoliš. Tijekom projekta razvijat će se zajednička baza znanja o karakterističnim  obilježjima značajnim za primjenu fotonaponskih sustava i bitx će uspostavljena prekogranična inovacijska mreža istraživačkih timova za razvoj fotonaponskih sustava. Nadalje, fotonaponski sustav će biti optimiziran za klimatske uvjete područja koje zahvaća u smislu odabira tehnologije izradesolarnih panela i pretvaračke topologije. Biti će poboljšana suradnja između znanstvenih institucija i gospodarskih aktera s obje strane granice vezano uz primjenu fotonaponskih sustava. Lokacija projekta u smislu istraživanja i razvoja biti će u Osijeku i Pečuhu, a lokacija utjecaja projekta biti će istočna Hrvatska i južna Mađarska.

O nositelju projekta:

Elektrotehnički fakultet Osijek je javna znanstveno – nastavna ustanova koja djeluje u svom prirodnom prostornom, tehnološkom, gospodarstvenom i društvenom okružju u pet županija. Fakultet slijedi trendove razvoja visokog školstva u Hrvatskoj i Europi u programskom, kadrovskom, prostornom i laboratorijskom aspektu. Fakultet raspolaže s ukupnim poslovnim prostorom od oko 8500 m2, među kojima je 12 predavaonica i videokonferencijska dvorana, 8 računalnih učionica te 20 laboratorija opremljenih modernom opremom. Osim uspješnog provođenja redovnog nastavnog plana i programa, Fakultet uz više hrvatskih i nekoliko europskih znanstvenih i nastavnih projekata ima i dugogodišnju uspješnu poslovnu suradnju s velikim tehničkim sustavima kao što su HEP, HT, Siemens, Belišće i druge tvrtke u Hrvatskoj, kao i dobru znanstvenu suradnju s dvadesetak sveučilišta, fakulteta i znanstvenih institucija iz Njemačke, Austrije, Belgije, Švedske, Mađarske, Srbije, Slovačke, Španjolske i drugih europskih zemalja. Znanstveno – istraživački rad dio je svakodnevice Fakulteta. Na Elektrotehničkom fakultetu provode se i dva programa cjeloživotnog obrazovanja, a Fakultet ima i vrlo jaku izdavačku djelatnost.

O projektnom partneru:

Mađarska akademija znanosti, Centar za regionalna istraživanja (MTA- KRTK)

Istraživačka pozadina  projekta:

Europska unija je prepoznala ogroman potencijal za razvoj na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Fotonaponski sustavi u cjelini su nova tehnologija te se  javlja  potreba za daljnjim njihovim istraživanjem. Članovi stručnog projektnog tima imali su priliku na studijskom putovanju u Barceloni u sklopu ERASMUS programa kontaktirati stručnjake iz područja fotonaponskih sustava, točnije Centra za tehnologijska istraživanja i razvoj Tehničkog sveučilišta Katalonije koji su im predstavili dostignuća u području, nakon čega su određene smjernice budućeg istraživanja. Ovaj projekt temelji se na prethodnom iskustvu članova ETFOS projektnog tima koje se prikupljalo tijekom nekoliko istraživanja u području obnovljivih izvora energije i energetske elektronike te se došlo do zaključka da bi bilo korisno napraviti zajedničko istraživanje koje će pokriti šire zemljopisno područje, tako da je naš angažman u ovom Pozivu bio sljedeći logičan korak. Istočni dio Hrvatske i Južni dio Mađarske imaju slične elemente klime. Mađarska akademija znanosti, Centar za regionalna istraživanja iz Pečuha svojim aktivnostima na području ekonomije i zaštite okoliša kompetentan je partner za postizanje postavljenih ciljeva .

Ciljne skupine:

Izravna ciljana skupina su članovi ETFOS i MTA KRTK projektnih istraživačkih timova, koji će imati koristi od projekta u smislu postavljanja laboratorija i jačanja zajedničkog prekograničnog programa istraživanja. Neizravna ciljana skupina su članovi znanstvenih zajednica u području obnovljivih izvora energije, posebno fotonaponskih sustava i projektiranja fotonaponskih sustava. Također, neizravne ciljne skupine su gospodarstvenici i potencijalni privatni investitori koji bi mogli biti motivirani, kroz rezultate projekta, ulagati u fotonaponske sustave. Mađarsko i hrvatsko gospodarstvo moglo bi dio proizvedene energije iz fosilnih goriva, zamijeniti proizvodnjom električne energije iz ekološki prihvatljivijeg, obnovljivog izvora energije- sunčeve energije.

Nadalje, cijela populacija imat će neizravnu korist od projekta zbog smanjenja emisije CO2.

Prednosti projekta:

ETFOS istraživački tim koristiti će inovativne metode u mjerenju i ispitivanju fotonaponskih sustava. Članovi akademske zajednice na području fotonaponskih sustava dobiti će vrijedne podatke za optimiranje fotonaponskih sustava, koji  se zatim mogu koristiti pri projektiranju fotonaponskih sustava u praksi. Razvit će se zajednička baza znanja na području od značaja za primjenu fotonaponskih sustava. Također, osnovati će se timovi za inovacijsko istraživanje, kao i za razvoj fotonaponskih sustava u budućnosti.