IPA projekti

IPA   (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance)  je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. koji je zamjenio prethodne programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća br. 1085/2006. Kroz IPA program financirali su se projekti usklađivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Europske unije, primjene usklađenog zakonodavstva, kao i pripreme za provođenje kohezijske i poljoprivredne politike EU. Instrument pretpristupne pomoći je imao ključnu zadaću u izgradnji sustava upravljanja i kontrole sredstvima fondova Europske unije.
Republika Hrvatska bila je korisnica IPA programa od 2007. godine do trenutka stupanja u EU. 

 

Pet komponenti IPA programa:

  1. Pomoć u tranziciji i jačanje institucija
  2. Prekogranična suradnja
  3. Regionalni razvoj – Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost
  4. Razvoj ljudskih potencijala
  5. Ruralni razvoj (IPARD)

 

IPA projekti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

IPA IV - Jačanje položaja žena na tržištu rada
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Snježana Rimac Drlje
Trajanje projekta: 01.11.2013. – 30.06.2015.

IPA II - Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja- REG-PHOSYS
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Denis Pelin
Trajanje projekta: 01.03.2013. – 30.06.2014.

IPA IV - U korak s globalnim trendovima za usklađenost s aktivnom politikom tržišta rada
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Goran Martinović
Trajanje projekta: 01.10.2012. – 30.09.2013.