IPA projekti

O IPA programu

IPA   (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance)  je instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013. koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća br. 1085/2006.
Financijska vrijednost programa IPA za sedmogodišnje razdoblje iznosi 11,468 milijardi eura. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.Republika Hrvatska korisnica je IPA programa od 2007. godine do trenutka stupanja u EU. Ministarstvo regionalnog razvoja i  fondova EU  zadužen je za koordinaciju programa IPA u RH, a Ministarstvo financija za sveukupno financijsko upravljanje.


Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti:
 
IPA I - Jačanje kapaciteta i izgradnja institucija
Cilj ulaganja kroz IPA I komponentu je ispunjavanje kriterija za pristupanje EU, s naglaskom na političke, ekonomske i kriterije kojima se omogućuje ispunjenje obveza nakon primanja u punopravno članstvo.

IPA II -  Prekogranična suradnja
Financiranje za ovu komponentu obuhvača zajedničke prekogranične projekte koje će provoditi Hrvatska s jedne strane i druge zemlje korisnice IPA-e ili zemlje članice s druge strane.

IPA III - Regionalni razvoj
Kroz IPA III komponentu osiguravaju se financijska sredstva za velike infrastrukturne projekte iz područja prometa i zaštite okoliša, te projekte koji promoviraju regionalnu konkurentnost i ujednačeni regionalni razvoj.

IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala
Kao preteča Europskog socijalnog  fonda, ova komponenta financira uglavnom projekte iz područja obrazovanja, zapošljavanja i socijalne kohezije.

IPA V - Ruralni razvoj
Ova komponenta osigurava financijska sredstva za projekte koji se bave provedbom pravne stečevine EU-a iz područja poljoprivrede kao i projekata koji potiču razvoj u ruralnim područjima