Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. - Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost u funkciji ruralnog razvoja (RuRES)

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja – RuRES

Financirano u sklopu programa: Interreg V-A HU-HR Co-operation Programme 2014-2020

Nositelj projekta:Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Projektni partneri: Centar za ekonomiju i regionalne studije Mađarske akademije znanosti i umjetnosti (Pečuh, Mađarska) i Sveučilište u Kaposvaru (Kaposvar, Mađarska).

Ukupna vrijednost projekta:226.838,86 EUR

EU doprinos:192.813,03 EUR

Trajanje projekta:1.9.2017. – 31.12.2018.

Voditelj projekta: doc.dr.sc. Danijel Topić

Projektni tim:prof.dr.sc. Damir Šljivac, izv.prof.dr.sc. Denis Pelin, doc.dr.sc. Zvonimir Klaić, doc.dr.sc. Goran Knežević, doc.dr.sc. Krešimir Fekete, Matej Žnidarec mag.ing., Mario Primorac dipl.ing., Dario Došen mag.ing., Mirela Glavaš, dipl. oec.

Ciljevi projekta:

Tri su glavna cilja projekta:

  1. Razvoj tipičnih sustava za opskrbu energijom koji koriste obnovljive izvore energije u ruralnim područjima.
  2. Mjere i preporuke za poboljšanje energetske učinkovitosti i gospodarenja otpadom u ruralnim područjima.
  3. Istraživanje ekonomskih, društvenih i ekoloških (okolišnih) utjecaja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima prekogranične regije.

Kratkoročna perspektiva projekta je diseminacija informacija o obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i održivom gospodarenju otpadom u ruralnim područjima prekogranične regije. Dugoročna perspektiva projekta je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetske učinkovitosti, održivo gospodarenje otpadom te smanjenje korištenja fosilnih goriva, smanjenje emisija stakleničkih plinova te troškova za energiju.

Specifični ciljevi su proširenje inovacijske i istraživačke mreže u prekograničnom području, razvoj tipičnih sustava za napajanje energijom iz obnovljivih izvora energije za specifične uvjete u ruralnim područjima te suradnja između institucija uključenih u projekt.

Očekivani rezultati:

Očekivani rezultati projekta su:

  • Razvoj modela za lokalne sudionike/lokalne uprave koji će im pokazati njihov potencijal obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te preporuke što razvijati.
  • Nabavka opreme za demonstraciju kako izgraditi malo postrojenje na obnovljive izvore energije u ruralnim područjima.
  • Trojezična knjiga koja će sumirati sve važne rezultate projekta.
  • Web-stranica na kojoj će biti dostupni svi rezultati projekta s preporukama na temelju rezultata istraživanja.
  • Treninzi za lokalne sudionike u prekograničnoj regiji s ciljem podizanja svijesti o obnovljivim izvorima energije i energetske učinkovitosti.
  • Završna konferencija na kojoj će se rezultati projekta prezentirati lokalnoj javnosti.

 

Ukupna vrijednost projekta je 226.838,86 EUR od čega je dio FERIT-a 109.590,00 EUR. U okviru projekta nabavit će se oprema u vrijednosti od 56.450,00 EUR kojom će se proširiti istraživački kapaciteti Laboratorija za obnovljive izvore energije Zavoda za eletroenergetiku FERIT-a.