INTERREG projekti

Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja – RuRES

https://www.ferit.unios.hr/projekti/interreg-projekti/interreg-v-a-program-suradnje-madarska-hrvatska-2014-2020---obnovljivi-izvori-energije-i-energetska-ucinkovitost-u-funkciji-ruralnog-razvoja-rures#anc

 

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija - Modernizacija laboratorija za inovativne tehnologije (DRIVE)

https://www.ferit.unios.hr/projekti/interreg-projekti/interreg-ipa-program-prekogranicne-suradnje-hrvatska-srbija---modernizacija-laboratorija-za-inovativne-tehnologije-drive#anc

 

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija - Aktivna senzorska monitorska mreža, procjena zaštite okoline i pametno korištenje močvarnih i ostalih površinskih voda (SeNs Wetlands)

https://www.ferit.unios.hr/projekti/interreg-projekti/interreg-ipa-program-prekogranicne-suradnje-hrvatska-srbija---aktivna-senzorska-monitorska-mreza-procjena-zastite-okoline-i-pametno-koristenje-mocvarnih-i-ostalih-povrsinskih-voda-sens-wetlands#anc