INTERREG projekti

Europska teritorijalna suradnja, poznatija pod nazivom INTERREG, jedan je od dva cilja kohezijske politike i pruža okvir za provedbu zajedničkih aktivnosti i razmjene politika između nacionalnih, regionalnih i lokalnih aktera iz različitih država članica. Opći cilj Europske teritorijalne suradnje je promicanje ujednačenog gospodarskog, socijalnog i teritorijalnog razvoja Unije kao cjeline. Interreg obuhvaća oko tri područja suradnje: prekograničnu , transnacionalnu i međuregionalnu.

 

INTERREG projekti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings (RESCUE)
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Damir Šljivac
Trajanje projekta: 01.04.2019. - 30.09.2021.

Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja (RuRES)
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Danijel Topić
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 31.12.2018.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija - Aktivna senzorska monitorska mreža, procjena zaštite okoline i pametno korištenje močvarnih i ostalih površinskih voda (SeNs Wetlands)
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Tomislav Keser
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 29.02.2020.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija - Modernizacija laboratorija za inovativne tehnologije (DRIVE)
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Mario Vranješ
Trajanje projekta: 15.07.2017. - 14.12.2019.