Razvoj postupaka kosimulacija programskih alata za primjenu mekog računarstva u elektroenergetici

 

Osnovni podaci o projektu
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
   Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek,
Financiranje: HRZZ (83,55 %) i FERIT (16,45%)
Ukupna vrijednost: 1,596,660.72
Trajanje: 25.05.2018–24.05.2023.
Voditelj: izv.prof.dr.sc. Marinko Barukčić
Projektni tim: izv.prof. Marinko Barukčić, Toni Varga, mag. inž. el., Tin Benšić, mag. inž. el., dr.sc. Vedrana Jerković Štil (dr.sc. Marko Vukobratović do 12.2018.)

 

Cilj projekta

Uspostava znanstveno-istraživačke grupe za provedu istraživanja primjena metoda računalne inteligencije u elektroenergetici s naglaskom na električne strojeve i distributivne mreže. Pri tome je fokus na primjenama metoda za optimiranje alokacija i upravljanja uređaja i estimacije veličina i parametara. Uspostavom ovakve istraživačke grupe te nabavom znanstvene opreme kroz projekt ojačati će se  istraživački kapaciteti kao i znanstvena produktivnost fakulteta u području teme projekta.

Motivacija

Dobivanje što vjerodostojnijih rezultata simulacija i proračuna zahtjeva što je moguće realističnije modeliranje stvarnog fizikalnog sustava. U području elektroenergetike na raspolaganju je veći broj simulacijskih alata koji ovo omogućavaju te se njihovom upotrebom smanjuje razina aproksimacija i zanemarenja kod modeliranja. Također, dostupni su i različiti softverski alati za implementaciju i upotrebu metoda računalne inteligencije (mekog računarstva). U slučaju korištenja simulacijskih alata električnih sustava koji vrlo realistično modeliraju sustav model postaje vrlo složen. Zbog složenosti problema i korištenja simulacijskog alata za simulacije sustava, u postupcima optimizacije i estimacije u ovom slučaju prikladne su metode računalne inteligencije i to u tzv. ko–simulacijskom postavu simulacijskih alata i alata računalne inteligencije.

Istraživačka pozadina  projekta

Istraživanja koja se planiraju provesti u sklopu projekta odnose se na sljedeće uže teme:

  • proračun tokova snaga u distributivnim mrežama metodama mekog računarstva (umjetne neuronske mreže...)
  • estimacija naponskog profila distributivne mreže u stvarnom vremenu (umjetne neuronske mreže, evolucijski algoritmi...)
  • optimiranje uzemljivača stupova distributivnih vodova (evolucijski algoritmi...)
  • estimacija parametara električnog stroja (evolucijski algoritmi...)
  • estimacija veličina u elektromotornom pogonu u stvarnom vremenu (umjetne neuronske mreže, evolucijski algoritmi...)
  • optimalna alokacija distribuirane proizvodnje u distributivnim mrežama (evolucijski algoritmi...)
  • optimalna alokacija baterijskih spremišta energije u distributivnim mrežama (evolucijski algoritmi...)
  • optimalno upravljanje baterijskim spremištima u distributivnim mrežama u stvarnom vremenu (umjetne neuronske mreže, neizrazita logika…)
  • unaprijeđenije modela i estimacija parametara modela za modeliranje električnih strojeva (evolucijski algoritmi...)
  • proračuni tokova snaga u distributivnim mrežama s neodređenostima (evolucijski algoritmi, umjetne neuronske mreže
Opis projekta

U ovom projektnom prijedlogu predloženo je istraživanje primjene metoda mekog računarstva (računalne inteligencije) na složene i zahtjevne proračune i simulacije u distributivnim mrežama i elektromotornim pogonima. Pri tome se u projektnom prijedlogu kao novina predlaže pristup korištenjem kosimulacije programskih alata. Prema recentnoj literature ovaj je pristup na početku svoje primjene u promatranoj problematici. Projektnim se prijedlogom predlaže istraživanje kosimulacije računalnih programa specijaliziranih posebno za simulacije distributivnih mreža i elektromotornih pogona s jedne strane i programa specijaliziranih za metode mekog računarstva s druge strane. Predloženo istraživanje treba riješiti probleme vezane uz odabir programa za kosimulaciju (uvjet je postojanje mogućnosti za sinergijski rad dva programa) te probleme vezane uz definiranje postupaka (procedura, algoritama) za uspješno provođenje kosimulacija. Osim toga treba dati i smjernice za potrebne prilagodbe metoda mekog računarstva problemima u distributivnim i industrijskim mrežama.

Očekivani rezultati projekta

Provedbom projekta očekuje se ostvariti procedure za ko–simulaciju softverskih simulacijskih i alata računalne inteligencije, a za primjenu u rješavanju kompleksnih problema u elektroenergetici.