Metode za interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca

Osnovni podaci o projektu

Naziv: Metode za interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca

Nositelj: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Financiranje: Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost pod brojem UIP-2017-05-4968

Ukupna vrijednost: 1.143.012,00 kn

Trajanje: 01.03.2018.- 28.02.2023.

 Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Irena Galić

 Projektni tim: doc.dr.sc. Zdravko Krpić; dr.sc. Tomislav Galba, Leventić Hrvoje, Krešimir Romić

Cilj projekta

Razviti metode za detaljnu analizu zdravlja srca iz medicinskih snimaka kardiovaskularnog sustava. Razvijene metode moći će pretpostaviti rizike razvoja određenih kardiovaskularnih bolesti na osnovu učitanih snimaka.

Motivacija (nije obvezno)

Kardiovaskularne bolesti su glavni uzrok smrti u Europi i EU. Izazivaju više od 4 milijuna smrti godišnje u Europi, a više od 1.9 milijuna smrti u EU. Većina faktora koji povećavaju rizik od razvoja bolesti, kao i većina kardiovaskularnih bolesti, mogu se utvrditi iz snimki kardiovaskularnog sustava. Gotovo 200 milijardi eura se godišnje potroši na liječenje kardiovaskularnih bolesti samo u Europskoj Uniji.

Istraživačka pozadina  projekta

Istraživačka grupa na projektu bavi se istraživanjem metoda analize kardiovaskularnih snimaka srca od 2014 godine. Uspostavljena je suradnja sa stručnjacima sa Sveučilišta u Ghentu u Belgiji te Univerziteta Novi Sad.

Opis projekta

Kardiovaskularne bolesti uzrokuju godišnje više od 40% svih smrti u Europskoj Uniji. Metode snimanja u medicinske svrhe nezaobilazne su za utvrđivanje stanja kardiovaskularnog zdravlja neke osobe, a najčešće metode su računalna tomografija (CT) i magnetska rezonanca (MRI).

Interpretacija tako prikupljenih medicinskih slika izrazito je ovisna o metodama računalne obrade, a potrebna programska podrška često je vrlo skupa i vezana uz proizvođača pojedinog uređaja, što otežava pristup takvom softveru manjim bolnicama i istraživačima.

Osnovni cilj ovog projekta je razviti nove metode za analizu kardiovaskularne slike koje će moći odrediti što je više moguće kardiovaskularnih kvantifikacija srca iz što je moguće manje slika kako bi se postigla višestruka analiza kardiovaskularnog zdravlja. Takva analiza postići će se utvrđivanjem uzročno posljedičnih veza između određenih kvantifikacija i njihove dokazane utjecaje na kardiovaskularno zdravlje. Primjer kvantifikacija koje se mogu koristiti su: geometrija i volumen srca, geometrija bitnih arterija, morfologija aurikula lijeve pretklijetke, tok krvi kroz aortu, analiza srčane popustljivosti te kvantizacija epikardijalne masti. Odstupanje od normalnih vrijednosti gotovo svake od ovih kvanfitikacija čimbenik je rizika u razvoju neke od srčanih bolesti. Prepoznavanjem takvih odstupanja na vrijeme omogućit će se prepoznavanje potencijalnih rizika za zdravlje pacijenta što predstavlja fundamentalno poboljšanje u dijagnostici i tretmanu pacijenata.

Očekivani rezultati projekta

Konačan rezultat projekta bit će programska biblioteka otvorenog koda za analizu kardiovaskularnih slika, koja će sadržavate metode za sve kvantifikacije razvijene tijekom projekta. Bit će objavljena pod BSD licencom što će omogućiti suradnju i s industrijom i s akademskom zajednicom te će omogućiti istraživačima jednostavniju validaciju rezultata jer trenutno većina postojećih metoda nije javno dostupna istraživačima.