Energetski učinkovit asinkroni bežični prijenos

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost

O projektu: 

Naziv: Energetski učinkovit asinkroni bežični prijenos 
Nositelj projekta:  Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Ukupna vrijednost projekta: 917.938,20 HRK
Trajanje projekta: 01.09.2015.-31.12.2018.

O projektnom timu:

Voditelj projekta: Doc.dr.sc. Tomislav Matić

Projektni tim:

Prof.dr.sc. Tomislav Švedek
Doc.dr.sc. Marijan Herceg
Doc.dr.sc. Josip Job
Doc.dr.sc. Mario Vranješ
Doc.dr.sc. Ratko Grbić
Prof.dr.sc. Denis Pelin
Denis Vranješ, mag.ing.

Cilj projekta:

Prijedlog istraživačkih aktivnosti u sklopu ovog projekta je izrada asinkronih integriranih sklopova za bežični prijenos analognog signala primjenjivih u senzorskim čvorovima bežičnih senzorskih mreža. Zbog jako uskog impulsa i načina rada s iznimno niskim faktorom ispune, ultra-širokopojasni (UWB) modulacijski postupci su atraktivan izbor za energetski učinkovit bežični prijenos. Razvoj postojećih i izrada novih širokopojasnih modulacijskih postupaka u sklopu ovog projekta provodit će se s ciljem postizanja energetske učinkovitosti. Kako bi se zadovoljili osnovni ciljevi energetske učinkovitosti i male površine sklopova, prijenosni sustav će biti izrađen u CMOS procesu.

 

Opis projekta:

Kako bi se postigla energetska učinkovitost i smanjila površina integriranih sklopova za bežični prijenos, u posljednje se vrijeme primjenjuju asinkroni dizajn i širokopojasni modulacijski postupci. Veliki izazov pri projektiranju asinkronog bežičnog prijenosa je detekcija signala na strani prijemnika i uspostava više-korisničkog prijenosa. Predloženi sustav se može podijeliti na dva podsustava, analogno-digitalni pretvornik i modulator za bežični prijenos. Na taj se način projektne aktivnosti mogu podijeliti u dvije faze. Prva faza uključuje izradu asinkronog analogno-digitalnog pretvornika, dok druga faza uključuje aktivnosti u izradi modulatora temeljenog na ultra-širokopojasnom (UWB) generatoru impulsa. Za izradu analogno-digitalnog pretvornika primjenjivat će se asinkroni sigma-delta modulator i različite tehnike temeljene na detekciji razine signala, dok će se za izradu UWB modulatora razmatrati modulacijske tehnike za digitalne ulazne signale.

 

Istraživačka pozadina  projekta:

Projektnom prijedlogu prethodio je uspješno proveden projekt „Energetski učinkovit sustav za bežično mjerenje bioloških signala“ sufinanciran tijekom 2013. godine od strane Poslovno inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) kroz Program provjere inovativnog koncepta PoC4. U sklopu projekta u diskretnoj tehnici izrađen je prototip za bežično mjerenje broja otkucaja srca te zasićenosti krvi kisikom te je podnesena međunarodna patentna prijava. Rezultati projekta stvorili su temelj za nastavak istraživanja te izradu bežičnih senzorskih čvorova u integriranim sklopovima.

 

Rezultati projekta:

Projektom su osigurana sredstva za opremanje istraživačke grupe i laboratorija za projektiranje i testiranje čipova na visokim frekvencijama (u područjima > GHz). Uz osiguranu opremu, istraživački rad na projektu i razvoj novih metoda za izradu bežičnih senzorskih čvorova osigurat će konkurentnost u publiciranju znanstvenih radova u vrhunskim časopisima iz područja dizajna i izrade integriranih sklopova. Tijekom provedbe projekta predviđena je izrada dvije serije čipova s bežičnim senzorskim čvorovima temeljenih na asinkronim modulacijskim postupcima te ultra-širokopojasnom bežičnom prijenosu. 

 

Prednosti projekta:

U skladu sa Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020. ovim se projektom značajno unaprjeđuje znanstveno-istraživački rad u STEM (Science, Technology, EngineeringandMathematics) području, što će dugoročno osigurati usklađivanje studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta s modernim studijskim programima renomiranih stranih sveučilišta u području elektronike i bežičnih komunikacija. Uz povećanje konkurentnosti u objavljivanju znanstvenih radova u časopisima s visokim čimbenicima odjeka iz relevantnih znanstvenih područja, uspješnom provedbom projekta Fakultet će osnažiti i pozicije za prijavu međunarodnih znanstvenih projekata. Osim ostvarenja predviđenih rezultata znanstveno-istraživačkog rada, dugoročni cilj projekta je uspostavljanje istraživačke grupe i laboratorija za dizajn visokofrekvencijskih integriranih krugova.