FZOEU projekti

Projekti koje financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Nabava prototipa promidžbeno ispitnog sunčanog električnog automobila
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić
Trajanje projekta: 01.09.2015. - 31.12.2015.

Istraživanje i razvoj solarnog električnog automobila
Voditelji projekta: prof.dr.sc. Dražen Slišković, prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić
Trajanje projekta: 01.01.2014. - 31.12.2017.